Top 1000 Latvian nouns 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
fire
This material is resistant to fire.
inizia ad imparare
uguns
Šis materiāls ir ugunsdrošs.
purpose
My only purpose is to win.
inizia ad imparare
iemesls
Mans vienīgais iemesls ir uzvara.
bed
I bought my bed from Ikea.
inizia ad imparare
gulta
Savu gultu es nopirku Ikea.
safety
His job is to ensure the employees' safety.
inizia ad imparare
drošība
Viņa darbs ir nodrošināt darbinieku drošību.
page
I read the last page of the book and I still don't know who is the killer!
inizia ad imparare
lapa
Es izlasīju grāmatas pēdējo lapu un es joprojām nezinu, kurš ir slepkava!
sound
I heard a weird sound, so I entered the room.
inizia ad imparare
skaņa
Es izdzirdēju savādu skaņu, tāpēc es iegāju istabā.
economy
Germany has the biggest economy in Europe.
inizia ad imparare
ekonomija
Vācijai ir vislielākā ekonomika pasaulē.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.