Top 1000 Latvian nouns 451 - 500

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
attempt
It's my first attempt. I'm going to be better next time.
inizia ad imparare
mēģinājums
Šis bija mans pirmais mēģinājums. Nākamreiz būs labāk.
distance
What's the distance between Earth and Mars?
inizia ad imparare
attālums
Kāds ir attālums starp Zemi un Marsu?
moment
Wait a moment, please.
inizia ad imparare
brīdis
Lūdzu, uzgaidi brīdi.
flight
My flight to Paris has been canceled by AirFrance.
inizia ad imparare
lidojums
AirFrance atcēla manu lidojumu uz Parīzi.
ship
My uncle owns a ship.
inizia ad imparare
kuģis
Manam tēvocim pieder kuģis.
return
After his return from war, my grandfather was never the same.
inizia ad imparare
atgriešanās
Kad mans vectēvs atgriezās no kara, viņš vairs nekad nebija tāds kā agrāk.
university
Harvard is one of the best universities in the world.
inizia ad imparare
universitāte
Harvarda ir viena no labākajām universitātēm pasaulē.
+45 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.