Top 1000 Latvian nouns 701 - 750

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
division
Germany's division was one of the results of World War II.
inizia ad imparare
dalīšana
Vācijas sadalīšanās bija viens no Otrā pasaules kara rezultātiem.
reference
The book is full of references to other documents.
inizia ad imparare
atsauce
Grāmata ir pilna ar atsaucēm uz citiem dokumentiem.
beer
Can I order a beer, please?
inizia ad imparare
alus
Vai es, lūdzu, varētu pasūtīt alu?
landscape
All she saw was a beautiful landscape.
inizia ad imparare
ainava
Viss, ko viņa redzēja bija skaista ainava.
way
I don't like the way Daniele dresses.
inizia ad imparare
veids
Man nepatīk tas, kā Daniela ģērbjas.
producer
If you want to develop, you'll need a producer.
inizia ad imparare
producents
Ja tu vēlies attīstīties, tev būs nepieciešams producents.
dad
We only have one dad.
inizia ad imparare
tētis
Mums ir tikai viens tētis.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 1000 Nouns"
(Un totale di 1.004 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.