Top 500 Latvian verbs 1 - 50

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to propose
ask to marry
I proposed to her on Christmas Eve.
inizia ad imparare
bildināt
Es viņu bildināju Ziemassvētku vakarā.
to achieve
Together we will achieve more.
inizia ad imparare
sasniegt
Kopā mēs sasniegsim vairāk.
to treat
Don't treat me like a child.
inizia ad imparare
izturēties
Neizturies pret mani kā pret bērnu.
to create
How do I create new flashcards?
inizia ad imparare
izveidot
Kā, lai es izveidoju zibkartītes?
to fix
decide
We fixed a day to have lunch together.
inizia ad imparare
sarunāt
Mēs sarunājām dienu, kad kopā dosimies pusdienās.
to display
put on screen
To display the picture, you need to download it first.
inizia ad imparare
uzstādīt
Lai uzstādītu bildi uz ekrāna, jums tā vispirms ir jālejupielādē.
to stay
I'm going to stay at grandma for the night.
inizia ad imparare
palikt
Es palikšu pa nakti pie vecāsmātes.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.