Top 500 Latvian verbs 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to employ
Our company employs only three people.
inizia ad imparare
nodarbināt
Mūsu uzņēmums nodarbina tikai trīs darbiniekus.
to move
Stop moving, I'm trying to take a photo!
inizia ad imparare
kustēties
Beidz kustēties, es mēģinu tevi nobildēt!
to desire
You have no idea how much I desire you.
inizia ad imparare
iekārot
Jūs pat nevarat iedomāties cik ļoti es jūs iekāroju.
to receive
had good opinions
His first album was well received.
inizia ad imparare
atbalstīt
Viņa pirmais albums saņēma daudz atbalsta.
to inform
Your sister informed me about your disease.
inizia ad imparare
informēt
Jūsu māsa informēja mani par jūsu slimību.
to face
You have to face your anguish.
inizia ad imparare
jāuzveic
Jums ir jāuzveic satraukums.
to attract
Light attracts moths.
inizia ad imparare
piesaistīt
Gaisma piesaista kodes.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.