Top 500 Latvian verbs 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to feed
You shouldn't feed wild animals.
inizia ad imparare
barot
Jums nevajadzētu barot savvaļas dzīvniekus.
to gather
think
From what I can gather, the concert is still on.
inizia ad imparare
saprast
Cik saprotu, tad koncerts vēl turpinās.
to understand
I don't understand what are you saying.
inizia ad imparare
saprast
Es nesaprotu, ko tu saki.
to hear
Humans can't hear certain sounds.
inizia ad imparare
dzirdēt
Cilvēki nespēj dzirdēt noteiktas skaņas.
to travel
everybody knows about it
News of the engagement travelled fast.
inizia ad imparare
izplatīties
Ziņas par saderināšanos izplatijās ātri.
to speak
Could you speak louder, please?
inizia ad imparare
runāt
Vai jūs, lūdzu, varētu runāt skaļāk?
to gather
People have gathered to see the accident.
inizia ad imparare
sanākt kopā
Cilvēki ir sanākuši kopā, lai redzētu nelaimes gadījumu.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Latvian Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.