Unit 10, 11, 12

 0    212 schede    idzaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kidnapping
inizia ad imparare
porwanie
murder
inizia ad imparare
morderstwo
motor vehicle
inizia ad imparare
pojazd mechaniczny
confidence
inizia ad imparare
pewność siebie, przekonanie
robbery
inizia ad imparare
rozbój, rabunek
car theft
inizia ad imparare
kradzieże samochodów
theft
inizia ad imparare
kradzież
shoot (somebody)
inizia ad imparare
postrzelić kogoś
break into
inizia ad imparare
włamać się
chase
inizia ad imparare
gonić
assault rifle
inizia ad imparare
karabin szturmowy
back up
inizia ad imparare
kopię zapasowa
surrender
inizia ad imparare
poddanie się
arson
inizia ad imparare
podpalenie
property
inizia ad imparare
własność
rape
inizia ad imparare
gwałt
case
inizia ad imparare
sprawa
increase
inizia ad imparare
wzrost
remained steady
inizia ad imparare
pozostała bez zmian
stay the same
inizia ad imparare
pozostają takie same
reflect
inizia ad imparare
odzwierciedlić, pokazać, np dane, namyślać się
trend
inizia ad imparare
tendencja
decrease
inizia ad imparare
spadek
fall
inizia ad imparare
spadek
go up
inizia ad imparare
wchodzić, wzrastać
account
inizia ad imparare
konto
victim
inizia ad imparare
ofiara
burn
inizia ad imparare
palić, oparzenie
injury
inizia ad imparare
kontuzja
injured
inizia ad imparare
ranny
badly
inizia ad imparare
niedobrze, źle
multiple
inizia ad imparare
wielokrotne, rozległe
fuel tank
inizia ad imparare
zbiornik paliwa
speculate
inizia ad imparare
spekulować
rumor
inizia ad imparare
plotka
the (police) force
inizia ad imparare
siły policji
promote
inizia ad imparare
promować
promotion
inizia ad imparare
promocja
leader
inizia ad imparare
lider
police officer
inizia ad imparare
oficer policji
colleague
inizia ad imparare
kolega
miss
inizia ad imparare
ominąć
incident
inizia ad imparare
incydent
dispatch
inizia ad imparare
wysyłka, odprawa
face
inizia ad imparare
twarz
stomach
inizia ad imparare
żołądek, brzuch
identify oneself as
inizia ad imparare
pzedstawić siebie jako
arrest
inizia ad imparare
aresztować
evidence
inizia ad imparare
dowód
custody
inizia ad imparare
areszt, nadzór, opieka
to report
inizia ad imparare
zgłosić, raportować
treatment (of prisoners)
inizia ad imparare
Leczenie, opieka medyczna (więźniów)
sign (a document)
inizia ad imparare
podpisać (dokument)
further
inizia ad imparare
dalszy
because
inizia ad imparare
ponieważ
however
inizia ad imparare
jednakże
in order to
inizia ad imparare
w celu, w porzadku
then
inizia ad imparare
następnie, potem, wtedy, wówczas
therefore
inizia ad imparare
dlatego, zatem
assault (on a person)
inizia ad imparare
napaść na osobę
charge (to formally accuse a suspect)
inizia ad imparare
zarzut (formalnie oskarżyć podejrzanego)
enquiries
inizia ad imparare
pytania
investigation
inizia ad imparare
śledztwo
interview
inizia ad imparare
wywiad
witness
inizia ad imparare
świadek
warn
inizia ad imparare
ostrzeżenie
detail
inizia ad imparare
szczegół
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
confidential
inizia ad imparare
poufny, tajny
complaint
inizia ad imparare
skarga, zażalenie
enquiry
inizia ad imparare
zapytanie, dowiadywać się
suspect
inizia ad imparare
podejrzany, podejrzewać
prisoner
inizia ad imparare
więzień
statement
inizia ad imparare
oświadczenie, zeznanie
search and rescue
inizia ad imparare
poszukiwanie i ratownictwo
cabin
inizia ad imparare
kabina
cockpit
inizia ad imparare
kabina pilota
landing gear
inizia ad imparare
podwozie
rotor
inizia ad imparare
wirnik, śmigło
main rotor
inizia ad imparare
wirnik nośny, główne śmigło
fully-equipped
inizia ad imparare
W pełni wyposażony
cannon
inizia ad imparare
armata
radar
inizia ad imparare
radar
winch
inizia ad imparare
wciągarka
MG (machine gun)
inizia ad imparare
karabin maszynowy
range (of a vehicle)
inizia ad imparare
Zasięg (pojazdu)
paramedic
inizia ad imparare
sanitariusz
sophisticated
inizia ad imparare
wyrafinowany
rocket
inizia ad imparare
rakieta
aerial
inizia ad imparare
antena, lotniczy, powietrzny
patrol
inizia ad imparare
patrol
weigh
inizia ad imparare
ważyć
average
inizia ad imparare
średnia
standby
inizia ad imparare
stan gotowości, rezerwa
CASEVAC (casualty evacuation)
inizia ad imparare
ewakuacja poszkodowanych ze strefy walki
MEDEVAC
inizia ad imparare
pomoc medyczna w szpitalach polowych lub wojskowych ambulansach
theatre
inizia ad imparare
teatr działań
maintenance
inizia ad imparare
utrzymanie w niezmiennym stanie
land
inizia ad imparare
lądować
proceed
inizia ad imparare
kontynuować
recover
inizia ad imparare
dochodzić do siebie, regenerować
cabin door
inizia ad imparare
Drzwi kabiny
tail rotor
inizia ad imparare
śmigło ogonowe
rotor blade
inizia ad imparare
łopatka śmigła
sling
inizia ad imparare
zawiesie
tail boom
inizia ad imparare
ogon śmigłowca
internal load
inizia ad imparare
ładunek wewnętrzny
external load
inizia ad imparare
ładunek zewnętrzny
shift (period of work)
inizia ad imparare
zmiana w pracy
itinerary
inizia ad imparare
trasa, plan podrózy
flight plan
inizia ad imparare
plan lotu
egress
inizia ad imparare
wyjście
air medical evacuation team
inizia ad imparare
Zespół medyczny ewakuacji powietrza
Ground rescue team
inizia ad imparare
lądowa grupa ratunkowa
quick reaction force
inizia ad imparare
siły szybkiego reagowania
landing zone
inizia ad imparare
Strefa lądowania
extent
inizia ad imparare
zasięg, stopień, wielkość
airway
inizia ad imparare
drogi oddechowych
shock
inizia ad imparare
szok, wstrząs
fracture
inizia ad imparare
złamanie
profuse
inizia ad imparare
obfity
bleeding
inizia ad imparare
krwawienie
unconscious
inizia ad imparare
nieprzytomny
conscious
inizia ad imparare
przytomny
respiration
inizia ad imparare
oddychanie
SOP
inizia ad imparare
standardowa procedura operacyjna
sick bay
inizia ad imparare
chore zatoki
painkiller
inizia ad imparare
środek przeciwbólowy
plaster
inizia ad imparare
plaster
insect repellent
inizia ad imparare
środek odstraszający owady
water purification
inizia ad imparare
oczyszczona woda
sunburn
inizia ad imparare
oparzenie słoneczne
painful
inizia ad imparare
bolesny
sore
inizia ad imparare
ból, bolesny
pain
inizia ad imparare
ból
ache
inizia ad imparare
ból
hurt
inizia ad imparare
zranić
sting
inizia ad imparare
ukąszenie
antibiotic
inizia ad imparare
antybiotyk
dehydration
inizia ad imparare
odwodnienie
hypothermia
inizia ad imparare
hipotermia
allergy
inizia ad imparare
alergia
prescription
inizia ad imparare
recepta
appetite
inizia ad imparare
apetyt
diarrhoea
inizia ad imparare
biegunka
gastro-eneritis
inizia ad imparare
nieżyt żołądka
twisted (joint)
inizia ad imparare
skręcony staw
dressing
inizia ad imparare
opatrunek
ventilate
inizia ad imparare
przewietrzyć
first aid
inizia ad imparare
pierwsza pomoc
breathing
inizia ad imparare
oddychający
amputate
inizia ad imparare
amputacja
chest
inizia ad imparare
klatka
unharmed
inizia ad imparare
nietknięty
fractured
inizia ad imparare
złamany
screamble
inizia ad imparare
wyrwać, walczyć, szamotanina
tourniquet
inizia ad imparare
opaska uciskowa
immobilise
inizia ad imparare
unieruchomiony
dirt
inizia ad imparare
brud
obstruction
inizia ad imparare
zablokowane
entry/exit wound
inizia ad imparare
wlotowa / wylotowa rana
knot
inizia ad imparare
węzeł
wrapper
inizia ad imparare
opakowanie
tail (end)
inizia ad imparare
ogon (koniec), supełek
Air tasking Order
inizia ad imparare
zadanie powietrzne
Combat air patrol
inizia ad imparare
bojowy patrol powietrzny
combat search and rescue
inizia ad imparare
działania poszukiwawczo-ratunkowe przeprowadzane w strefie wojennej w trakcie wojny
VIP transport
inizia ad imparare
Transport VIPów
combatant
inizia ad imparare
osoba walcząca
guerrilla
inizia ad imparare
partyzantka
warlord
inizia ad imparare
dowództwo
warring/ belligerent factions
inizia ad imparare
wrogie/ wojujące frakcje
battlegroup
inizia ad imparare
grupa bojowa
advance to contact
inizia ad imparare
przejść do ataku
improvised explosive device
inizia ad imparare
improwizowany ładunek wybuchowy
manoeuvre force
inizia ad imparare
siły manewrowe
presence patrol
inizia ad imparare
patrol zaznaczający swoją obecność
precaution
inizia ad imparare
środki ostrożności
dismounted patrol
inizia ad imparare
spieszony patrol
force protection
inizia ad imparare
ochrona sił
overwatch
inizia ad imparare
stanowisko obserwacyjne
disarmament, demobilisation and r-integration
inizia ad imparare
rozbrojenie, demobilizacja i reintegracji
non- combatant
inizia ad imparare
cywil
area of separation
inizia ad imparare
obszar separacji
training work-up
inizia ad imparare
trening
barrier pole
inizia ad imparare
słup graniczny
incline
inizia ad imparare
zbocze
adequate
inizia ad imparare
odpowiedni
checkpoint
inizia ad imparare
punkt kontrolny
roadblock
inizia ad imparare
blokada drogi
concertina wire
inizia ad imparare
Drut harmonijkowy
armoured vehicle
inizia ad imparare
Pojazd opancerzony
sentry
inizia ad imparare
wartownik
signpost
inizia ad imparare
kierunkowskaz, znak stop
pedestrian
inizia ad imparare
pieszy
crossroads
inizia ad imparare
rozdroże
junction
inizia ad imparare
skrzyżowanie
entrance
inizia ad imparare
wejście
redeploy
inizia ad imparare
przegrupowanie, wysłanie znowu
overseas
inizia ad imparare
zamorski
review
inizia ad imparare
przegląd
automatic fire
inizia ad imparare
ogień ciągły
fire fight
inizia ad imparare
Wymiana ognia
pinned down
inizia ad imparare
przygwoździć ogniem
rocked proppeled grenade
inizia ad imparare
Rocked proppeled granat
halt
inizia ad imparare
postój, zatrzymanie
reporting point
inizia ad imparare
punkt na trasie konwoju kiedy pojazd raportuje
device
inizia ad imparare
urządzenie
storey
inizia ad imparare
piętro
militia
inizia ad imparare
milicja
humanitarian aid
inizia ad imparare
pomoc humanitarna
forced entry
inizia ad imparare
wymuszone wejście

Devi essere accedere per pubblicare un commento.