UNIT 10 scientist at work+technology

 0    58 schede    lakierek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
allow sb access to sth
inizia ad imparare
udostępniać coś komuś
archeologist
inizia ad imparare
archeolog
autopsy
inizia ad imparare
sekcja zwłok
analyse findings
inizia ad imparare
analizować wyniki
evidence
inizia ad imparare
dowód
case history
inizia ad imparare
historia choroby
carry out an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzić eksperyment
collaborate with sb on a project
inizia ad imparare
współpracować z kimś nad projektem
confirm
inizia ad imparare
potwierdzać
formulate a hypothesis
inizia ad imparare
sformułować hipotezę
control group
inizia ad imparare
grupa kontrolna
correlation
inizia ad imparare
zależność
demonstrate
inizia ad imparare
wykazać
do research
inizia ad imparare
prowadzić badania
excavate
inizia ad imparare
prowadzić wykopaliska
investigate
inizia ad imparare
badać
link between
inizia ad imparare
Związek między
major study
inizia ad imparare
istotna praca naukowa
physicist
inizia ad imparare
fizyk
records
inizia ad imparare
dokumentacja
reject an idea
inizia ad imparare
odrzucić pomysł
risk factor
inizia ad imparare
czynnik ryzyka
adapter
inizia ad imparare
przejściówka
apparatus
inizia ad imparare
sprzęt
electric shaver
inizia ad imparare
golarka elektryczna
electrical device
inizia ad imparare
urządzenie elektryczne
extension lead
inizia ad imparare
Przedłużacz
gas tank
inizia ad imparare
zbiornik na paliwo
hairdryer
inizia ad imparare
suszarka do włosów
light bulb
inizia ad imparare
żarówka
plug
inizia ad imparare
wtyczka
socket
inizia ad imparare
gniazdko
vehicle
inizia ad imparare
pojazd
alternating current
inizia ad imparare
prąd zmienny
gunpowder
inizia ad imparare
proch strzelniczy
internal combustion engine
inizia ad imparare
Silnik spalinowy
jet engine
inizia ad imparare
silnik odrzutowy
lens
inizia ad imparare
soczewka
microchip
inizia ad imparare
mikrochip
printing press
inizia ad imparare
prasa drukarska
steam engine
inizia ad imparare
maszyna parowa
decline in literacy skills
inizia ad imparare
spadek umiejętności czytania i pisania
gape at the screen
inizia ad imparare
gapić się w ekran
in excess
inizia ad imparare
w nadmiarze
in moderation
inizia ad imparare
z umiarem
internet scam
inizia ad imparare
oszustwo internetowe
verbal agression
inizia ad imparare
agresja słowna
suffer from insomnia
inizia ad imparare
cierpieć na bezsenność
TV addicts
inizia ad imparare
Uzależnieni od TV
acquire knowledge
inizia ad imparare
zdobywać wiedzę
assimilate data
inizia ad imparare
przyswajać dane
enhance reaction speed
inizia ad imparare
zwiększyć szybkość reakcji
free flow of information
inizia ad imparare
swobodny przepływ informacji
involve the user
inizia ad imparare
angażować użytkownika
provide diverse opportunities
inizia ad imparare
oferować rozmaite możliwości
slow down the ageing of the brain
inizia ad imparare
spowolnić proces starzenia się mózgu
spatial awareness
inizia ad imparare
Świadomość przestrzenna
stimulate
inizia ad imparare
stymulować

Devi essere accedere per pubblicare un commento.