Unit 4, upstream advanced

 0    202 schede    martaszymkowiak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sędzia pokoju
inizia ad imparare
magistrate
sąd pokoju
inizia ad imparare
magistrates court
nieznaczny
inizia ad imparare
minor
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
Dzień sądu ostatecznego
inizia ad imparare
Judgment Day
galeria dla publiczności w sądzie
inizia ad imparare
public gallery
drobna kradzież
inizia ad imparare
petty theft
przysadzisty
inizia ad imparare
squat
nie żartować, mówić serio
inizia ad imparare
mean business
współczuć
inizia ad imparare
commiserate with somebody
ociągać się
inizia ad imparare
linger
straż sąsiedzka
inizia ad imparare
neighborhood crime watch
susza
inizia ad imparare
drought
włamanie do domu
inizia ad imparare
housebreaking
schronisko, noclegownia
inizia ad imparare
shelter
wagary
inizia ad imparare
truancy
zwolnić z pracy
inizia ad imparare
lay off
naruszenie prywatności
inizia ad imparare
invasion of privacy
surowy, ostry, bezlitosny
inizia ad imparare
harsh
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
naglący, palący (np. problem)
inizia ad imparare
pressing
władze lokalne
inizia ad imparare
local authorities
równość
inizia ad imparare
equality
miara, wskaźnik
inizia ad imparare
measure
nadzorować, monitorować
inizia ad imparare
monitor
mieć na kogoś oko
inizia ad imparare
keep an eye on sth/sb
anonimowość
inizia ad imparare
anonymity
chuligan
inizia ad imparare
hooligan
tablica rejestracyjna
inizia ad imparare
number plate
baza danych
inizia ad imparare
database
dozór, inwigilacja
inizia ad imparare
surveillance
rozpoznawanie rysów twarzy
inizia ad imparare
face recognition
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
zaawansowany system zbierania informacji i ruchu drogowym
inizia ad imparare
trafficmaster
gęsto zaludniony
inizia ad imparare
densely populated
wyśledzić, wytropić
inizia ad imparare
trace
wcześniej ustalony
inizia ad imparare
pre-determined
wirtualny
inizia ad imparare
virtual
rozchylać się (o kotarze)
inizia ad imparare
twitch
śledzić, tropić
inizia ad imparare
track
rozporządzenie
inizia ad imparare
regulation
śledczy
inizia ad imparare
investigatory
ustawa
inizia ad imparare
act
niewidocznie
inizia ad imparare
invisibly
miasto posiadające samorządy lokalny
inizia ad imparare
borough
prawdopodobny
inizia ad imparare
probable
ważny, przekonujący, uzasadniony
inizia ad imparare
valid
rosnąć, zwiększać się
inizia ad imparare
boom
uważnie przeglądać
inizia ad imparare
scan
materiał zarejestrowany przez kamerę
inizia ad imparare
camera feed
zadeklarować, ogłosić
inizia ad imparare
declare
zainstalować, zamontować
inizia ad imparare
mount
zezwolić, przyznać licencję
inizia ad imparare
license
zachować
inizia ad imparare
retain
publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
inizia ad imparare
public limited company (plc)
droga krajowa
inizia ad imparare
trunk road
cyfra
inizia ad imparare
digit
transmitować
inizia ad imparare
transmit
pozostałość, reszta
inizia ad imparare
remainder
częściowy
inizia ad imparare
partial
mierzyć, kalkulować
inizia ad imparare
gauge
sprawdzić, porównać z już sprawdzonymi informacjami
inizia ad imparare
cross-reference
zalogować się
inizia ad imparare
log on
wskaźnik mocy sygnału (w telefonie komórkowym)
inizia ad imparare
call strength indicator
topografia
inizia ad imparare
topography
przeciążenie sieci w danym rejonie
inizia ad imparare
cell congestion
dalej, daleko
inizia ad imparare
further, farther, far afield
trzymać rękę na pulsie
inizia ad imparare
keep (close) tabs on sb
oszustwo
inizia ad imparare
fraud
projekt ustawy
inizia ad imparare
bill
przyznać, udzielic
inizia ad imparare
grant
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
fundacja
inizia ad imparare
foundation
przeszukanie (dużej ilości podobnych materiałów)
inizia ad imparare
trawl
ekspansywny, szybko rozprzestrzeniający się, inwazyjny
inizia ad imparare
invasive
zdolność
inizia ad imparare
capacity
zastępca
inizia ad imparare
deputy
bić się, tarmosić
inizia ad imparare
scuffle
poddać pod dyskusję
inizia ad imparare
moot
zabronić, zakazać
inizia ad imparare
firbid
doskonale prosperować, kwitnąć
inizia ad imparare
flourish
narzucający się
inizia ad imparare
intrusive
sprzeniewierzenie
inizia ad imparare
embezzlement
nieuważne przechodzenie przez ulicę
inizia ad imparare
jaywalking
zabójstwo
inizia ad imparare
manslaughter
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
śmiecić
inizia ad imparare
litter
nieumyślnie
inizia ad imparare
unintentionally
zniesławić
inizia ad imparare
slander
wałęsać się, szwędać się
inizia ad imparare
loiter
umyślnie, celowo
inizia ad imparare
with intent
napaść kogoś w celach rabunkowych
inizia ad imparare
mug
zniesławić na piśmie
inizia ad imparare
libel
wedrzeć się, wkroczyć na czyjś teren bez pozwolenia
inizia ad imparare
trespass on sth
pomoc prawna
inizia ad imparare
legal aid
świadek
inizia ad imparare
witness
prokurator, oskarżyciel
inizia ad imparare
prosecutor
policjant, dzielnicowy
inizia ad imparare
constable
kurator sądowy osoby oddanej pod dozór
inizia ad imparare
probation officer
w Wielkiej Brytanii adwokat występujący jedynie w sądach niższej instancji
inizia ad imparare
solicitor
w Wielkiej Brytanii adwokat uprawniony do występowania przed sądem wyższej insta
inizia ad imparare
barrister
sędzia pokoju
inizia ad imparare
Justice of the Peace
sędzia przysięgły
inizia ad imparare
juror
anulowanie, unieważnienie
inizia ad imparare
revocation
probacja, zawieszenie wykonania wyroku
inizia ad imparare
probation
zwolnienie warunkowe
inizia ad imparare
parole
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
prace społeczne
inizia ad imparare
community service
nieletni, niepełnoletni
inizia ad imparare
minor
uprzedni, wcześniejszy
inizia ad imparare
prior
narzucać, nakładać
inizia ad imparare
impose
skazać
inizia ad imparare
sentence sb to sth
więzień
inizia ad imparare
inmate
ograniczyć
inizia ad imparare
restrict
prawo do czegoś
inizia ad imparare
right
uwięzić, zamknąć w więzieniu
inizia ad imparare
imprison
dożywotnio
inizia ad imparare
for life
wywodzić się, brać początek
inizia ad imparare
originate
poza zasięgiem wzroku
inizia ad imparare
out of sight
hasło przewodnie
inizia ad imparare
mission statement
zobowiązany, oddany jakiejś sprawie
inizia ad imparare
committed to sth
czołowy
inizia ad imparare
leading
ochrona
inizia ad imparare
conservation
stopniowe eliminowanie, wycofywanie
inizia ad imparare
phasing out
humanitarny, ludzki
inizia ad imparare
humanitarian
w obcych krajach
inizia ad imparare
overseas
następstwa
inizia ad imparare
aftermath
brak, niedobór, niedostatek
inizia ad imparare
scarcity
rzadkość
inizia ad imparare
rarity
uciec, wyrwać się
inizia ad imparare
break out of
zdecydowanie wystąpić za czymś lub przeciwko
inizia ad imparare
make/take a stand on/against sth
zadośćuczynić, wynagrodzić, naprawić szkody
inizia ad imparare
make amends
wykonać swoją część pracy, zrobić swoje
inizia ad imparare
do one's bit
zatwierdzić przepis, wprowadzić prawo
inizia ad imparare
pass a law
odsiadywać wyrok
inizia ad imparare
do/serve time
doręczyć komuś dokument
inizia ad imparare
serve sb with (a legal document)
przyznać się/nie przyznać się do winy w sądzie
inizia ad imparare
plead
uzgodnić wyrok
inizia ad imparare
reach verdict
chwalić się czymś
inizia ad imparare
boast about sth
zniszczyć, spustoszyć
inizia ad imparare
devastate
centralnie położone dzielnice miast zamieszkane przez biedotę
inizia ad imparare
inner city
przeważać, dominować
inizia ad imparare
prevail
włóczęga
inizia ad imparare
vagrant
dług
inizia ad imparare
debt
młodociany przestępca
inizia ad imparare
delinquent
(o karze lub wyroku) łagodny
inizia ad imparare
light
wściekłość, szał
inizia ad imparare
rage
napaść
inizia ad imparare
assault
doradca prawny
inizia ad imparare
legal advisor
sprawa sądowa/proces
inizia ad imparare
court case
nakaz sądowy
inizia ad imparare
court order
praw
inizia ad imparare
military law
(o prawie) rodzimy, z danego kraju
inizia ad imparare
native
przysiąc
inizia ad imparare
swear
wściekać się
inizia ad imparare
be enraged
sławny, słynny, znany
inizia ad imparare
renowned
filantrop
inizia ad imparare
philanthropist
państwowy
inizia ad imparare
state-run
darowizna, datek
inizia ad imparare
donation
wagarować
inizia ad imparare
play truant
bieda, ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
winowajca, sprawca
inizia ad imparare
culprit
młodociany
inizia ad imparare
juvenile
związany ze starością
inizia ad imparare
third-age
opiekun, osoba dająca ciepło i wsparcie innym
inizia ad imparare
care-giver
wyrazić (np. opinię)
inizia ad imparare
voice
naruszenie, złamanie
inizia ad imparare
violation
mil na godzinę
inizia ad imparare
mph (miles per hour)
uczulić, uwrażliwić
inizia ad imparare
sensitise sb to sth
debata
inizia ad imparare
debate
przestępstwo, wykroczenie
inizia ad imparare
offence
opieka zdrowotna
inizia ad imparare
healthcare
prawa i wolności obywatelskie
inizia ad imparare
civil liberties
kradzież artykułów ze sklepu
inizia ad imparare
shoplifting
przestępczość nieletnich
inizia ad imparare
juvenile delinquency
ociągać się, zostać dłużej
inizia ad imparare
linger
błyszczący, lśniący
inizia ad imparare
gleaming
halowa odmiana piłki nożnej z drużynami po pięciu zawodników
inizia ad imparare
five-a-side
wprowadzić, zaprowadzić (na miejsce)
inizia ad imparare
usher
ława oskarżonych
inizia ad imparare
dock
na swoją obronę, na swoje usprawiedliwienie
inizia ad imparare
in mitigation
wzruszyć ramionami
inizia ad imparare
shrug
mamrotać
inizia ad imparare
mumble
szurać nogami, człapać
inizia ad imparare
shuffle
westchnąć
inizia ad imparare
sigh
konferować, naradzać się
inizia ad imparare
confer
nieostrożnie, nieuważnie, niedbale
inizia ad imparare
without due care
wadliwy, zepsuty
inizia ad imparare
faulty
łysa opona
inizia ad imparare
bald tire
naklejka potwierdzająca, że właściciel pojazdu zapłacił podatek drogowy
inizia ad imparare
tax disc
świadectwo przeglądu technicznego
inizia ad imparare
MoT certificate
parking wielopoziomowy
inizia ad imparare
multistorey
dziwnie, zadziwiająco
inizia ad imparare
oddly
zatrzymać się, zgasnąć (o silniku)
inizia ad imparare
stall
droga dwupasmowa, droga szybkiego ruchu
inizia ad imparare
dual carriageway
udzielić upomnienia
inizia ad imparare
pull sb up
przejechać na czerwonym świetle
inizia ad imparare
jump the lights
ustawa, statut
inizia ad imparare
statute
pozwany, posądzony, oskarżony
inizia ad imparare
defendant
przy kimś, w czyimś ubraniu
inizia ad imparare
about sb's person
wywijać, wymachiwać (bronią)
inizia ad imparare
brandish
ostry przedmiot
inizia ad imparare
bladed article

Devi essere accedere per pubblicare un commento.