Unit 45 - Confusing words

 0    39 schede    bobrowskitrans
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
typowy, klasyczny
inizia ad imparare
classic
klasyczna (tradycyjna muzyka)
inizia ad imparare
classical (music)
przezorny, ostrożny
inizia ad imparare
prudent
świętoszkowaty
inizia ad imparare
prudish
oszczędny
inizia ad imparare
economical
gospodarcza sytuacja
inizia ad imparare
The economic situation
sprawny, kompetentny, wydajny (pracownik)
inizia ad imparare
efficient
skuteczny
inizia ad imparare
effective
ostatecznie, w końcu
inizia ad imparare
eventually
być może
inizia ad imparare
possibly
famous of important in history
inizia ad imparare
historic
somenthing that happened in the past
inizia ad imparare
historical
spełniający niezbędne wymagania, uprawniony
inizia ad imparare
eligible
nieczytelny (handwriting)
inizia ad imparare
illegible
spójny, jednolity
inizia ad imparare
consistent
ważny
inizia ad imparare
consequential
wejść w życie, poskutkować
inizia ad imparare
take effect
mieć wpływ, oddziaływać na coś
inizia ad imparare
affect
po ludzku
inizia ad imparare
humanly
humanitarnie
inizia ad imparare
humanely
okazja
inizia ad imparare
opportunity
aktualny, na czasie
inizia ad imparare
topical
rzeczywisty
inizia ad imparare
actual
uzupełniać
inizia ad imparare
to complement
gratulować
inizia ad imparare
compliment
complimented me on my essay
bezwartościowy
inizia ad imparare
worthless
nieoceniony, bezcenny
inizia ad imparare
invaluable, priceless
poza tym, ponadto
inizia ad imparare
besides
obok (next to)
inizia ad imparare
beside
nieruchomy, bez zmian
inizia ad imparare
stationary
artykuły biurowe
inizia ad imparare
stationery
przystosować się, dostosować
inizia ad imparare
adapt
adoptować
inizia ad imparare
to adopt
ciągły, stały (hałas)
inizia ad imparare
continuous (noise)
continuous pain
nieustanny, ustawiczny
happening frequentlu with intervals between
inizia ad imparare
continual
I can't work with these continual interruptions.
nieuchronny, nadciągający
inizia ad imparare
imminent
wybitny, będący znakomitością
inizia ad imparare
eminent
zamiar, intencja
inizia ad imparare
intention
znaczenie, sens
inizia ad imparare
meaning

Devi essere accedere per pubblicare un commento.