Unit 47 - Definitions 3 - more "parts of the body" expresssions

 0    14 schede    bobrowskitrans
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
denerwować, irytować
inizia ad imparare
put someone's back up
Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.) Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
klepać biedę
inizia ad imparare
live from hand to mouth
stracić głowę (dla kogoś)
inizia ad imparare
lose heart
Zachowaj spokój!
inizia ad imparare
Keep your hair on!
nabierać kogoś, robić w konia
inizia ad imparare
pull someone's leg
He promised to help me but he pulled my leg. (Obiecał, że mi pomoże, ale zrobił mnie w konia.) My brother always teases me and pulls my leg. (Mój brat zawsze ze mnie żartuje i nabija w butelkę.
zapłacić kupę pieniędzy
inizia ad imparare
pay through the nose
potraktować kogoś ozięble
inizia ad imparare
give someone the cold shoulder
łamaniec językowy
inizia ad imparare
tongue-twister
być bardzo oburzonym
inizia ad imparare
to be up in arms about sth
Local residents are up in arms over plans to close the swimming pool.
improwizować
inizia ad imparare
to play by ear
zasięgać opinii
inizia ad imparare
to pick someone's brain
skąpy
inizia ad imparare
tight-fisted
zapomnieć języka w gębie
inizia ad imparare
tongue-tied
ironicznie, żartobliwie
inizia ad imparare
tongue in cheek
Your tongue-in-cheek comments are sometimes annoying. (Twoje ironiczne komentarze są czasami irytujące.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.