Unit 7 - zdania 2

 0    27 schede    Lenka i Franek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Moja ciotka nie umie jeździć na nartach
inizia ad imparare
My aunt can't ski.
Twoja siostra może śpiewać bardzo dobrze.
inizia ad imparare
Your sister can sing very well.
On potrafi grać na saksofonie także.
inizia ad imparare
He can play the saxophone too.
On potrafi śpiewać znakomicie.
inizia ad imparare
He can sing brilliantly.
On jest bardzo mądry.
inizia ad imparare
He's very clever.
Jego piosenki są fantastyczne.
inizia ad imparare
His songs are fantastic.
Jak ona wygląda?
inizia ad imparare
What does she look like?
Czy ona potrafi pisać piosenki?
inizia ad imparare
Can she write songs?
Co umiesz robić?
inizia ad imparare
What can you do?
Przyjdź i dołącz do naszego zespołu!
inizia ad imparare
Come and join our band!
muzyka rockowa
inizia ad imparare
rock music
Lubię szybką głośną muzykę.
inizia ad imparare
I like loud fast music.
Lubię muzykę ludową.
inizia ad imparare
I like folk music.
Moja ulubiona piosenka to...
inizia ad imparare
My favourite song is...
Do biegu, gotowi, start!
inizia ad imparare
Ready, steady, go!
Oni są naszymi przyjaciółmi.
inizia ad imparare
They are our friend.
To są ich instrumenty.
inizia ad imparare
These are their instruments.
Jesteśmy zespołem muzycznym.
inizia ad imparare
We are a music band.
Jestem muzykiem.
inizia ad imparare
I'm a musican.
Cześć!
inizia ad imparare
Hi, there!
Są strasznie głośni!
inizia ad imparare
They are terribly noisy!
Jakiego koloru jest twój tornister?
inizia ad imparare
What colour is your school bag?
Siostry są naprawdę dobrzy śpiewacy.
inizia ad imparare
My sisters are really good singers.
Kim oni są?
inizia ad imparare
Who are they?
Potrafisz jeździć na nartach? Nie za bardzo.
inizia ad imparare
Can you ski? Not really.
Umiem jeździć na rowerze bardzo szybko.
inizia ad imparare
I can ride a bicycle very fast.
Nie umiem prowadzić samochodu w ogóle,
inizia ad imparare
I can't drive a car at all.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.