Unit 7 - zdania

 0    40 schede    Lenka i Franek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Potrafię grać na gitarze.
inizia ad imparare
I can play the guitar.
Nie umiem jeździć na rowerze.
inizia ad imparare
I can't ride a bike.
Czy ty umiesz pływać? Nie, nie umiem.
inizia ad imparare
Can you swim? No, I can't.
mój portfel
inizia ad imparare
my wallet
Twój zegarek
inizia ad imparare
your watch
jego torba
inizia ad imparare
his bag
jej komputer
inizia ad imparare
her computer
jego kolor
inizia ad imparare
its colour
nasi rodzice
inizia ad imparare
our parents
wasze gitary
inizia ad imparare
your guitar
ich trąbki
inizia ad imparare
their trumpets
Oni umieją pływać bardzo dobrze.
inizia ad imparare
They can swim very well.
Czy jesteś gotowy?
inizia ad imparare
Are you ready?
Do biegu, gotowi, start!
inizia ad imparare
Ready, steady, go!
Możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
Mogę ci pomóc.
inizia ad imparare
I can help you.
On potrafi pływać świetnie.
inizia ad imparare
He can swim brilliantly
On potrafi pływać bardzo dobrze.
inizia ad imparare
He can swim very well.
On nie potrafi zbyt dobrze pływać.
inizia ad imparare
He can't swim very well.
On nie umie pływać w ogóle.
inizia ad imparare
He can't swim at all.
tak sobie
inizia ad imparare
so-so
On potrafi grać na gitarze tak sobie.
inizia ad imparare
He can play the guitar so-so.
Nie za bardzo.
inizia ad imparare
Not really.
Oni mają gitarę.
inizia ad imparare
They've got a guitar.
Nie zapomnij!
inizia ad imparare
Don't forget!
Czy wiesz, co Polly lubi?
inizia ad imparare
Do you know what Polly like?
Nie mam brata, ale mam dwie siostry.
inizia ad imparare
I haven't got a brother but I've got two sisters.
Możesz nauczyć się grać na gitarze.
inizia ad imparare
You can learn play the guitar.
On jest bratem mojego ojca.
inizia ad imparare
He is my father's brother.
Jego ojciec jest moim wujkiem.
inizia ad imparare
His father is my uncle.
Oni są rodzicami mojego ojca.
inizia ad imparare
They are my father's parents.
A co z tobą?
inizia ad imparare
What about you?
Masz nowe skrzypce.
inizia ad imparare
You've got s new violin.
Jego bębny są zadbane!
inizia ad imparare
His drums are neat!
Nasz zespół jest kompletny.
inizia ad imparare
Our band is complete.
Jej flet poprzeczny jest w porządku!
inizia ad imparare
Her flute is fine!
To jest wasz pies.
inizia ad imparare
This is your dog.
Ich pies jest zły.
inizia ad imparare
Their dog is angry.
Nasz dom jest niewielki.
inizia ad imparare
Our house is small.
Czy potrafisz tańczyć? Tak sobie.
inizia ad imparare
Can you dance? So-so.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.