unknown words from textbook of histology

 0    94 schede    miloszpiotrowicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
stanowić
chrząstka szklista stanowi płytke nasadową rosnących kości dlugich
inizia ad imparare
to constitute
Hyaline cartilage constitues the epiphyseal plates of growing long bones
gromadzą
inizia ad imparare
to congregate
wrzeciono
inizia ad imparare
spindle
zniekształcenie
inizia ad imparare
distortion
skurcz
inizia ad imparare
shrinkage
spoczynkowy
inizia ad imparare
quiescent
soczewkowaty(dwuwypukły)
inizia ad imparare
lenticular
pozostawać
inizia ad imparare
remain
blaszka
lacińsko-angielskie
the bony lamellae of compact bone...
inizia ad imparare
lamella pl. lamellae
przewód
inizia ad imparare
conduit
zwinięty
inizia ad imparare
convoluted
poskladane
inizia ad imparare
plicated
szkodliwy
inizia ad imparare
detrimental
rozróżniać
inizia ad imparare
distinguish
związane
inizia ad imparare
associated
znaczny
inizia ad imparare
considerable
bliskość
inizia ad imparare
proximity
jednolity
inizia ad imparare
unified
przekazac
inizia ad imparare
to conveye
zapewniać
inizia ad imparare
provide
otrzymać właściwe
inizia ad imparare
appropiate
sztywny
inizia ad imparare
rigid
montować
inizia ad imparare
assemble
Załącznik
inizia ad imparare
Attachment
szablon
inizia ad imparare
template
oczyszczenie
inizia ad imparare
purification
ustanawiać
inizia ad imparare
establish
zatem
inizia ad imparare
therefore
cewka
inizia ad imparare
coil
znacząco / w znacznym stopniu
inizia ad imparare
considerably
pakiet
inizia ad imparare
bundle
prędkość
inizia ad imparare
velocity
składnik
inizia ad imparare
constituent
bursztynowy
inizia ad imparare
succinic
barwiący
inizia ad imparare
staining
Skurcz
inizia ad imparare
Twitch
przylegający
inizia ad imparare
adjacent
rozpad(ale także dekolt)
inizia ad imparare
cleavage
skuteczność, wydajność
inizia ad imparare
efficiency
wyrównać(osiowac)
inizia ad imparare
to align
Nadmierny
inizia ad imparare
Excessive
pręt
inizia ad imparare
rod
krata
inizia ad imparare
lattice
zakładka
inizia ad imparare
overlap
układ
inizia ad imparare
arrangement
usztywnienia
inizia ad imparare
stiffening
powinowactwo
inizia ad imparare
affinity
wyprostować
inizia ad imparare
straighten
wywierać
inizia ad imparare
exert
być podobnym
inizia ad imparare
resemble
prostopadły
inizia ad imparare
perpendicular
granica wewnętrzna
inizia ad imparare
boundary
sumowanie
inizia ad imparare
acounting
przetworzony
inizia ad imparare
processed
pośredniczyć
inizia ad imparare
mediate
na przykład
inizia ad imparare
for instance
przepiękny
inizia ad imparare
exquisite
zagwarantować
inizia ad imparare
ensure
pod
inizia ad imparare
beneath
przestarzały
inizia ad imparare
obsolete
pozbawienie
inizia ad imparare
deprivation
znaczący
inizia ad imparare
significant
osiągnięty
inizia ad imparare
attained
niedostateczny
inizia ad imparare
insufficient
głównie
inizia ad imparare
chiefly
zakołkowany
inizia ad imparare
studding
nić
inizia ad imparare
thread
powstający
inizia ad imparare
nascent
obrzęk
inizia ad imparare
engorgement
ratownictwo
inizia ad imparare
salvage
szkodliwy
inizia ad imparare
noxious
utworzenie pęcherzyków
inizia ad imparare
blebbing
przemijający
inizia ad imparare
transient
różnorodny
inizia ad imparare
diverse
nastrój
inizia ad imparare
mood
ostatnio
inizia ad imparare
recently
współzależność
inizia ad imparare
interdepedence
Najbardziej zewnętrzna
inizia ad imparare
outermost
rozpowszechniony
inizia ad imparare
prevalent
mniej
inizia ad imparare
fewer
ograniczać
inizia ad imparare
confine
tkane
inizia ad imparare
woven
interweniować
inizia ad imparare
intervene
przetarcie
inizia ad imparare
abrasion
koperta
inizia ad imparare
envelope
orkiestrować
inizia ad imparare
orchestrate
jelitowy
inizia ad imparare
intestinal
rzadki
inizia ad imparare
sparse
sprężystość
inizia ad imparare
resilience
przykładać
inizia ad imparare
appose
zdolność do życia
inizia ad imparare
viability
dwustronność
inizia ad imparare
sidedness
nawilżający
inizia ad imparare
moistening
przedmuch
inizia ad imparare
scavenge

Devi essere accedere per pubblicare un commento.