0 Persone piace questo. Metti mi piace!

encaday2 encaday2

Uso VocApp da 1388 giorni. Ho creato12 lezioni. L'ultima tua visita 2019-04-02 11:06:24.

I miei interessi

kataloński

Schede create da me


Number - Números
Number - Números
And, or, but, so... - I, o, però, així que...
And, or, but, so... - I, o, però, així que...
Space - Espai
Space - Espai
Useful nouns - Substantius útils
Useful nouns - Substantius útils
Useful phrases - Frases útils
Useful phrases - Frases útils
Features - Característiques
Features - Característiques
Time - Temps
Time - Temps
A typical conversation from a student's book;) - Una conversació típica del llibre d'un estudiant
A typical conversation from a student's book;) - Una conversació típica del llibre d'un estudiant
Learning new things - Aprenent noves coses
Learning new things - Aprenent noves coses
To be, to have, to go - Ser, tenir, anar
To be, to have, to go - Ser, tenir, anar
Slang, swear words and colloquial expressions - Argot, bad words i paraules col·loquials
Slang, swear words and colloquial expressions - Argot, bad words i paraules col·loquials
Extremely simplified grammar - Gramàtica extremadament simplificada
Extremely simplified grammar - Gramàtica extremadament simplificada

Devi essere accedere per pubblicare un commento.