0 Persone piace questo. Metti mi piace!

patrl35 patrl35

Uso VocApp da 1097 giorni. Ho studiato con VocApp 222 giorni, di cui 0 continui. Ho creato131 lezioni. L'ultima tua visita 2020-09-26 21:05:39.

Schede create da me


Albański, politematycznie cz.1
Albański, politematycznie cz.2
Turecki, podstawy cz.1
Niemiecki, jedzenie itp cz.1
Angielski, człowiek cz.1
Albański, politematycznie cz.3
Albański, politematycznie cz.4
Albański, politematycznie cz.5
Albański, politematycznie cz.6
Albański, politematycznie cz.7
Albański, jedzenie
Albański, politematycznie cz.8
Albański, politematycznie cz.9
Albański, politematycznie cz. 10
Albański, politematycznie cz. 11
Rumuński, podstawy cz.1
Rumuński, podstawy cz.2
Rumuński, podstawowe państwa, mieszkańcy i języki
Rumuński, liczby wersja 1.
Serbski, politematycznie cz.1
Serbski, politematycznie cz.2
Albański, formy pjesore
Albański, politematycznie cz. 12
Niemiecki, jedzenie itp.cz.2
Niemiecki, politematycznie cz.1
Albański, dom i wyposażenie
Serbski, politematycznie cz. 5
Serbski, politematycznie cz.4
Serbski, politematycznie cz. 6
Serbski, politematycznie cz.7
Аngielski, politematycznie cz.1
Serbski, politematycznie cz. 8
Serbski, politematycznie 9
Albański, części ciała
Albański, zwierzęta
Albański, politematycznie cz. 13
Serbski, politematycznie cz. 12
Albański, podstawy
prototyp
Albański, politematycznie cz. 14
Albański, kultura
Serbski, prasa serbska cz.1
Serbski, prasa serbska cz.2
Serbski, politematycznie cz. 11
Moja lekcja
Albański, Kosova
Albański, słownik cz.1
Albański, słownik cz.2
Albański, słownik cz.3
Albański, politematycznie cz. 15
Albański, formy aorystu (koha e kryer e thjeshtë)
Niemiecki, politematycznie cz.2
Niemiecki, politemtycznie cz.3
titit
Prototyp lekcji
Czeski, podstawowe zwroty
Serbski, politematycznie cz. 10
Serbski, ciało człowieka
Serbski, dom i wyposażenie
Serbski, codzienne czynności
Serbski, kolokacje i wyrażenia
Serbski, bankowość
Serbski, słówka i konstrukcje z tekstów cz.1
Serbski, tekst o jarmarkach świątecznych
Serbski, politematycznie
Serbski, praca
Słownik polsko-polski
Albański, zdania i słówka cz.1
Albański, owoce
Serbski, pogoda
Angielski, społeczeństwo i media
Angielski, polityka
Serbski, kolej
Angielski, szkoła i studia
Niemiecki, społeczeństwo
Angielski, życie towarzyskie
Angielski, dorosłe życie
Moja lekcja
Albański, dom
Ruski jezik
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, rozmówki cz.1
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, słówka z lekcji cz.1.
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, formy aorystu
Albański, słówka z lekcji cz.2
Serbski, przyroda
Serbski, zwierzęta
Serbski, elementy gramatyki i interpunkcji (słownictwo)
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Serbski, czasowniki
Serbski, słówka z działu religia
Serbski, dział zdrowie
Moja lekcja
Angielski, tekst o Ku Klux Klanie
Niemiecki, tekst o Öxit
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Albański, anatomia
Moja lekcja
Moja lekcja
ostatnia
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Hungarolingua
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Miasta
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
provim
provim 2
1z10
Moja lekcja
t
Pogoda
Moja lekcja

Devi essere accedere per pubblicare un commento.