Vika 17th Feb 2017 (1h 50 min) #15 + #16

 0    74 schede    engonskype
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Sprawiłeś mi radość!
inizia ad imparare
You made my day!
skręcić np. w lewo
inizia ad imparare
to turn /te:n/
gorzej
inizia ad imparare
worse
najgorszy
inizia ad imparare
the worst
Rozpadły mi się buty.
inizia ad imparare
My boots fell apart.
Ona skończyła 30 lat.
inizia ad imparare
She TURNED 30 yesterday. / It was her birthday yesterday.
oddać coś np. do sprawdzenia
inizia ad imparare
to hand sth in
myśli
inizia ad imparare
thoughts /THOT/
północny
inizia ad imparare
northern
południowy
inizia ad imparare
southern
skorzystać
inizia ad imparare
to use
jedna strona dziennie
inizia ad imparare
one page per day / a day
w Internecie
inizia ad imparare
on the Internet / online / on the Net / on the Web
Moja przyjaciółka z Litwy jest też w ciąy.
inizia ad imparare
My Lithuanian friend is pregnant too.
izraelski
inizia ad imparare
Israeli /ɪzˈreɪli/
robić błędy
inizia ad imparare
to make mistaes
Izrael
inizia ad imparare
Israel /ˈɪzreɪl/
Walentynki
inizia ad imparare
Valentine's Day
uniwersytet
inizia ad imparare
university
branzoletka
inizia ad imparare
a bracelet
nadgarstek
inizia ad imparare
wrist
zniżka
inizia ad imparare
a 50% DIScount
na tej imprezie
inizia ad imparare
AT this party
fotograf
inizia ad imparare
photographer /fəˈtɒɡrəfə/
Jestem na imprezie.
inizia ad imparare
I'm at the party.
Z kim idziesz?
inizia ad imparare
Who are you going with?
Czego się boisz?
inizia ad imparare
What are you afraid OF?
lubić coś
inizia ad imparare
to be keen on / to be fond of sth
brzmi znajomo
inizia ad imparare
it rings a bell
idiom
inizia ad imparare
idiom / idiomatic expression
Co robisz w wolnym czasie?
inizia ad imparare
What do you do in your free time/ spare time?
Co robi twój mąż w wolnym czasie?
inizia ad imparare
What does your husband DO in his free time?
Z kim mieszkasz?
inizia ad imparare
Who do you live with?
stały / ciągły
inizia ad imparare
permanent
to jest przymiotnik
inizia ad imparare
it's AN adjective
na całe życie
inizia ad imparare
for life
Z kim pracujesz?
inizia ad imparare
Who do you work with?
z kim pracowałaś?
inizia ad imparare
Who did you work with?
Mam przyjaciela z Finlandii.
inizia ad imparare
I have a Finnish friend.
Finlandia
inizia ad imparare
Finland /ˈfɪnlənd/
Francja
inizia ad imparare
France
prawie
inizia ad imparare
almost
prawie cały czas
inizia ad imparare
almost all the time
francuski
inizia ad imparare
French
Czy możesz przejść na angielski?
inizia ad imparare
Can you switch to English, please?
to był zły pomysł
inizia ad imparare
it was a bad idea
Czy mogę zadać pytanie?
inizia ad imparare
May I ask a question?
Chcę ci pomóc.
inizia ad imparare
I want to help you. / I wanna help you.
Zamierzam Ci pomóc.
inizia ad imparare
I'm going to help you. / I'm gonna help you,
Zapomniałam zapytać cię o...
inizia ad imparare
I forgot TO ask you about ...?
zamiennie
inizia ad imparare
interchangeably
wejść gdzieś
inizia ad imparare
to enter sth (a room / the kitchen / a building / an office)
zrobić test
inizia ad imparare
to take / do a test (on sth)
być żoną / mężem kogoś
inizia ad imparare
to be married to sb
Ula jest żoną Saulius.
.
inizia ad imparare
Ula is married to Saulius.
married /ˈmærid/
poślubić kogoś
inizia ad imparare
to marry sb
Czy jesteś żoną Toma?
inizia ad imparare
Are you married to Tom?
szukać czegoś
inizia ad imparare
to look FOR sth / sb
Czego szukasz?
inizia ad imparare
What are you looking for?
Czego szukałaś?
inizia ad imparare
What WERE you looking for?
witamy w...
inizia ad imparare
welcome TO
Na co czekasz?
inizia ad imparare
Whart are you waiting for?
Na kogo czekasz?
inizia ad imparare
Who are you waiting?
Urodziłam się 17 lutego.
inizia ad imparare
I was born on 17th Feb. (BrE) / I was born on Feb 17th (AmE).
Ona studiuje tam od dwóch lat.
inizia ad imparare
She has been studying there for 2 years. (Present Perfect Continuous)
na przykład
inizia ad imparare
for instance / for example
Ona powiedziała mi o tym.
inizia ad imparare
She told me about it.
Czy chciałabyś obejrzeć ze mną film?
inizia ad imparare
I was wondering if you'd like to watch a film with me.
warunek
inizia ad imparare
condition
pod warunkiem, że...
.
inizia ad imparare
under the condition that...
They agreed to sign a conract with us under the condition that we do it as fast as possible.
trzymać się czegoś
.
inizia ad imparare
to stick with sth
to stick with the plan
postęp
inizia ad imparare
progress /ˈprəʊɡres/
wiedza
inizia ad imparare
knowledge /ˈnɒlɪdʒ/
bardzo dobra książka
inizia ad imparare
a very good book

Devi essere accedere per pubblicare un commento.