WAJDA TO PAJAC Nr 2

 0    20 schede    davdbiernat
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
charytatywny; organizacja charytatywna
inizia ad imparare
charity; charity
niepełnosprawność
inizia ad imparare
disability
dyskryminować/dyskryminacja
inizia ad imparare
discriminate / discrimination
emigrować/emigracja
inizia ad imparare
emigrate / emigration
równość, równouprawnienie
inizia ad imparare
equality
bezdomny, bezdomność
inizia ad imparare
homeless, homelessness
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
imigrant/imigrować/imigracja
inizia ad imparare
immigrant / immigrate / immigration
badanie opini publicznej
inizia ad imparare
opinion poll
ubóstwo
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
religia
inizia ad imparare
religion
problem społeczny
inizia ad imparare
social problem
sondaż
inizia ad imparare
sounding
bezrobotny/bezrobocie
inizia ad imparare
Unemployed / unemployment
wolność słowa
inizia ad imparare
freedom of speech
żyć poniżej granicy ubustwa
inizia ad imparare
live below the breadline
redystrybucja bogactwa
inizia ad imparare
redistribution of wealth
mieszkanie chronione dla osób starszych
inizia ad imparare
sheltered accommodation

Devi essere accedere per pubblicare un commento.