Warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy

5  1    86 schede    Olaaa22
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podlegać bezpośredniemu szefowi
inizia ad imparare
answer to the immediate boss
coroczna ocena pracownika
inizia ad imparare
appraisal
późną nocą
inizia ad imparare
at all hours
załączyć cv
inizia ad imparare
attach a cv
być zagrożonym (np. praca jest zagrożona)
inizia ad imparare
be at risk
gnieździć się w dusznym biurze
inizia ad imparare
cooped up in a stuffy office
zostać zwolnionym z pracy
inizia ad imparare
be fired
zostać zwolnionym z pracy 2
inizia ad imparare
get sacked
być w pośpiecu
inizia ad imparare
be in rush
popaść w rutynę
inizia ad imparare
be in a rut
zarządzać czymś
inizia ad imparare
be in a charge od sth
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
inizia ad imparare
me made redundant
być na skraju ubóstwa
inizia ad imparare
be on the breadline
kochać swoją pracę
inizia ad imparare
be passionate about one's job
być spóźnionym
inizia ad imparare
be running late
być kimś z zawodu
inizia ad imparare
be sb by profession
premia
inizia ad imparare
bonus
przełamać bariery rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
break through the glass celing
podróż służbowa
inizia ad imparare
business trip
perspektywy rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
career prospects
zmienić prace
inizia ad imparare
change jobs
sprawdzać informacje o firmie
inizia ad imparare
check out a company
piąć się po szczeblach kariery
inizia ad imparare
climb the career ladder
kolega z pracy
inizia ad imparare
colleague
list motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter
pracować po godzinach
inizia ad imparare
to work overtime
pracować na zmiany
inizia ad imparare
to work shifts
utrzymywać się z czegoś
inizia ad imparare
do something for a living
pracować na nocną zmianę
inizia ad imparare
do the graveyard shift
redukować zatrudnienie
inizia ad imparare
downsize
obowiązki (w pracy)
inizia ad imparare
duties
zarobki
inizia ad imparare
earnings
załączyć
inizia ad imparare
enclose
przedsiębiorca
inizia ad imparare
entrepreneur
stawić czoło wyzwaniom
inizia ad imparare
to face challenges
awansować kogoś szybko na stanowisko
inizia ad imparare
fast-track sb into a position
wprowadzić kogoś
inizia ad imparare
fill sb in
wypełnić coś
inizia ad imparare
fill sth in
iść ścieżką kariery
inizia ad imparare
follow the career path
wolny strzelec
inizia ad imparare
freelancer
dostać pracę
inizia ad imparare
get/land a job
dostać emeryturę
inizia ad imparare
get a pension
radzić sobie
inizia ad imparare
get by
skorzystać z dora
inizia ad imparare
get careers advice
dostać awans
inizia ad imparare
to promotion
otrzymywać regularną ocene
inizia ad imparare
get regular feedback
czerpać satysfakcje z pracy
inizia ad imparare
get satisfaction from one's job
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
strajkować
inizia ad imparare
to go on strike
korzystny dla firmy
inizia ad imparare
good for business
wysokie umiejetności intterpersolane
inizia ad imparare
good interpersonal skills
wręczyć wymówienie
inizia ad imparare
to hand in your notice
przekazać informacje
inizia ad imparare
hand over information
procedura składanie reklamacji
inizia ad imparare
have a complaints procedure
mieć wydatki
inizia ad imparare
have expenses
znaleźć pracownice z innej firmy
inizia ad imparare
headhunt sb
stawaka godzinowa
inizia ad imparare
hourly rate
dział personalny
inizia ad imparare
human resources
poprawa relacji
inizia ad imparare
improvement in relations
na świerzym powietrzu
inizia ad imparare
in the open air
możliwość szkoleń wewnętrznych
inizia ad imparare
in-house training opportunities
dochód
inizia ad imparare
income
zakres obowiązków
inizia ad imparare
job description
zapisać się do związku zawodowego
inizia ad imparare
join a union
prowadzić rejestr
inizia ad imparare
keep a record
brak
inizia ad imparare
lack
odejść z pracy
inizia ad imparare
leave / quit ones job
zrobić dobre pierwsze wrażenie
inizia ad imparare
make a good first impression
wiązać koniec z końcem
inizia ad imparare
to make ends meet
nadrobić stracony czas
inizia ad imparare
make up for lost time
płaca minimalna
inizia ad imparare
minimum wage
zaproponować pracę
inizia ad imparare
offer a job
płatny urlop
inizia ad imparare
paid holiday
płacić na fundusz emerytalny
inizia ad imparare
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
inizia ad imparare
pay rise
płacić komuś więcej niż inni
inizia ad imparare
pay sb over the odds
korzyść
inizia ad imparare
perk
zdobyć nowe umiejętności
inizia ad imparare
pick up new skills
pozycja stanowisko
inizia ad imparare
position / post
okres próbny
inizia ad imparare
probation
wydajność
inizia ad imparare
productivity
zysk trafia do czyjejś kieszeni
inizia ad imparare
profit goes into someone's own pocket
dawać awans
inizia ad imparare
promote
dzień ustawowo wolny od pracy
inizia ad imparare
public holiday
kwalifikacje
inizia ad imparare
qualifications
rekrutacja
inizia ad imparare
recruitment

Devi essere accedere per pubblicare un commento.