Ways to Go Green Without Changing Your Lifestyle

 0    35 schede    Kluska1313
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niepowtarzalny
inizia ad imparare
unique
zrównoważony rozwój
Powinniśmy dążyć do zrównoważonego rozwoju, żeby nie niszczyć środowiska.
inizia ad imparare
sustainability
We should aim for sustainability so that we don't damage the environment.
w rezultacie
inizia ad imparare
as a result
interesariusz
inizia ad imparare
stakeholder
kwiestie ochrony środowiska
inizia ad imparare
environmental issues
program
inizia ad imparare
program, agenda
przedmiot, temat
inizia ad imparare
subject
wprowadzić w życie
inizia ad imparare
to implement
wymagać, zmuszać do
inizia ad imparare
to necessitate
przełączyć
inizia ad imparare
to switch
konserwanty
inizia ad imparare
preservatives
zawierać
inizia ad imparare
to contain
produkty
inizia ad imparare
products
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
inizia ad imparare
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
nabywać
Czy pragnie pan nabyć ten wspaniały, nowy produkt?
inizia ad imparare
to purchase
Would you like to purchase this wonderful new product, sir?
wyłączyć wtyczkę z kontaktu
inizia ad imparare
to unplug
gniazdko elektryczne
inizia ad imparare
socket
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
inizia ad imparare
significant
It is a significant change in our policy.
przekładać się na
inizia ad imparare
translate into
pole
Przed sobą widzieli tylko pola dojrzewającej pszenicy.
inizia ad imparare
a field
All they could see ahead of them were fields of ripening wheat.
główny
inizia ad imparare
primary
zasoby wody
inizia ad imparare
catchment
doprowadziło do
inizia ad imparare
It led to...
zanieczyszczenie
inizia ad imparare
contamination
akwen
inizia ad imparare
water bodies
Nie trzeba dodwać, że
inizia ad imparare
Needless to say,
rocznie
inizia ad imparare
annually
opłaty
inizia ad imparare
fees
imponujący
To imponujące.
inizia ad imparare
impressive
That's impressive.
głodujący
inizia ad imparare
starving
użyć ponownie
inizia ad imparare
to reuse
kwota
W związku ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o uiszczenie podanej kwoty...
inizia ad imparare
amount
For our services we kindly request the following payment...
gospodarstwo domowe
inizia ad imparare
household
zmniejszać
inizia ad imparare
to lessen, reduce
niepożądany, niekorzystny
inizia ad imparare
adverse

Devi essere accedere per pubblicare un commento.