wierszyk o wiośnie i lecie

 0    18 schede    magdusza
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wiosna
inizia ad imparare
spring
ciepły
Weź mój ciepły sweter.
inizia ad imparare
warm
Take my warm sweater.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
inizia ad imparare
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
pora roku
inizia ad imparare
season
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
inizia ad imparare
beach
California is famous for its sandy beaches.
lato
Latem jadę do Hiszpanii.
inizia ad imparare
summer
I'm going to Spain in the summer.
ptak
inizia ad imparare
bird
ulubiony
inizia ad imparare
favourite
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
inizia ad imparare
sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
dzień świąteczny
inizia ad imparare
holiday
wcześnie
Przyjechaliśmy na przyjęcie za wcześnie i zastaliśmy gospodynię nieprzygotowaną.
inizia ad imparare
early
We came to the party too early and found the hostess unprepared.
budzić
Dziś wstałam o 6 i poszłam biegać.
inizia ad imparare
wake
Today I woke up at 6 am and went running.
płynąć
Wisła płynie przez Warszawę.
inizia ad imparare
flow
The Vistula flows through Warsaw.
drzewo
Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo.
inizia ad imparare
tree
Every man should plant a tree.
spadek / upadek
inizia ad imparare
fall
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
inizia ad imparare
read
Tom is reading a newspaper now.
cios
inizia ad imparare
blow
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
inizia ad imparare
write
Robert is writing another letter of complaint.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.