Własne CAE 176-200

 0    39 schede    kaztrz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
honest
She seems to be honest.
inizia ad imparare
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
disguise
Crown witnesses often have to disguise their true identity.
inizia ad imparare
przebranie
Świadkowie koronni często muszą ukrywać swoją prawdziwą tożsamość.
closed circuit television cctv
inizia ad imparare
obieg zamknięty telewizji
fulltime
inizia ad imparare
pełny etat, koniec meczu
company, companies
inizia ad imparare
przedsiębiorstwa, firmy
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
inizia ad imparare
czasowy / okresowy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
human resources HR
inizia ad imparare
zasoby ludzkie
astronaut
inizia ad imparare
astronauta
throw
inizia ad imparare
rzucać, zrzucić, zafundować, zorganizować, narzuta
resist
inizia ad imparare
przeciwstawiać się
gave in to
inizia ad imparare
poddać się
rise, rose, risen
inizia ad imparare
rodzi, daje początek, powstaje
improvement
I see an improvement in your results.
inizia ad imparare
poprawa
Dostrzegam poprawę w twoich wynikach.
field
inizia ad imparare
pole, łąka, dziedzina, boisko
accelerate, accelerated
inizia ad imparare
przyspieszyć, przyspieszenie
realise
inizia ad imparare
uświadomić sobie, realizować, wykonać plan
real
Is this world real?
inizia ad imparare
prawdziwy
Czy ten świat jest realny?
go off
inizia ad imparare
odstawić, wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
vulgar
inizia ad imparare
wulgarny
crude
inizia ad imparare
prostacki, surowy
either
inizia ad imparare
albo, bądź
marvelling
inizia ad imparare
dziwiąc
fairly
inizia ad imparare
sprawiedliwie, całkowicie
democratically
inizia ad imparare
demokratycznie
bit
Just a little bit.
inizia ad imparare
kawałek
Tylko trochę.
destroy
inizia ad imparare
zniszczyć
deforestation
inizia ad imparare
wycinanie lasów
due to
inizia ad imparare
z powodu, dzięki czemuś
just
inizia ad imparare
po prostu, właśnie, tylko. sprawiedliwy
knit, knitted, knitted
inizia ad imparare
dziać, dzianina, dzianiny, dzianiny
greeting cards
inizia ad imparare
kartki z życzeniami
pottery
inizia ad imparare
ceramika
poultry
inizia ad imparare
drób
coverage
The elections received extensive coverage in the media.
inizia ad imparare
relacja
Wyborom poświęcono bardzo dużo relacji w mediach.
sue, sued
inizia ad imparare
pozwać, pozwany
villager, villagers
inizia ad imparare
wieśniak, mieszkańcy
haunt, haunted
inizia ad imparare
nawiedzać, straczyć, niepokoić, miejsce spotkań
chemicals
inizia ad imparare
chemikalia
spill, spilt, spilt
inizia ad imparare
rozlać, wyciek

Devi essere accedere per pubblicare un commento.