wojenne konie

 0    286 schede    mateuszprzybylski5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Geje
inizia ad imparare
Gays
Major
inizia ad imparare
poważny
Cash Flow
inizia ad imparare
przepływ gotówki
Repayment
inizia ad imparare
spłacanie
At Intervals
inizia ad imparare
w odstępach
Wound up
inizia ad imparare
podekscytowany
Excluding
inizia ad imparare
nie licząc, wyłączając
Overdraft
inizia ad imparare
debet
Reach
inizia ad imparare
docierać
Assets
inizia ad imparare
aktywa
Arrears
inizia ad imparare
zaległości płatnicze
Repossess
inizia ad imparare
zajmować (dom)
Ensure
inizia ad imparare
zapewnić
Request
inizia ad imparare
żądanie
Decline
inizia ad imparare
spadek/obniżenie
Expose
inizia ad imparare
obniżać
Excessively
inizia ad imparare
nadmiernie
Dilute
inizia ad imparare
rozcieńczać/osłabiać
Banker
inizia ad imparare
bankowiec
Registration
inizia ad imparare
rejestracja
Accreditation
inizia ad imparare
akredytacja
Suspicious of
inizia ad imparare
podejrzliwy
Influence over
inizia ad imparare
wypływ
Fierce
inizia ad imparare
wałgtowny
Involve in
inizia ad imparare
zaangażowanie
Complexity of
inizia ad imparare
złożoność
Blame for
inizia ad imparare
oskarżać o
Downfall off
inizia ad imparare
upadek
Thrive on
inizia ad imparare
dobrze się rozwijać
Protest about
inizia ad imparare
protest
Impact on
inizia ad imparare
wpływ
Worries about
inizia ad imparare
martwić się
Enter into
inizia ad imparare
włączać się w coś
Acquire
inizia ad imparare
nabywać
Dispose of
inizia ad imparare
pozbywać się
Flotation
inizia ad imparare
premiera na giełdzie
Schedule for
inizia ad imparare
harmonogram
Reached on
inizia ad imparare
osiągnięte
potential for
inizia ad imparare
szansa na coś
Reduction in
inizia ad imparare
obniżka
Proposal
inizia ad imparare
propozycja/wniosek
Spate of
inizia ad imparare
fala czegoś
Aim at
inizia ad imparare
dążyć do czegoś
Benefit from
inizia ad imparare
czerpać korzyści
Copycat
inizia ad imparare
ktoś kto kopiuje/ naśladuje
Comply with
inizia ad imparare
zastosować się (do zasad)
Buyback
inizia ad imparare
odkupić
Permission for
inizia ad imparare
pozwolenie na
Concentrate on
inizia ad imparare
koncertować
Acquisition
inizia ad imparare
nabytek
Safeguard
inizia ad imparare
chronić
Agree to
inizia ad imparare
zgadzać się
Relevant
inizia ad imparare
istotny
Feature film
inizia ad imparare
film fabularny
Highlight
inizia ad imparare
podkreślać
Overcome
inizia ad imparare
przezwyciężyć
Dice
inizia ad imparare
kostki do gry
low/big budget
inizia ad imparare
mały/duży budżet
Film
filmowcy
inizia ad imparare
goers
Witty
inizia ad imparare
dowcipny
Storyline
inizia ad imparare
fabuła
Bitter
słodko
inizia ad imparare
sweet ending
gorzkie zakończenie
Initiative
inizia ad imparare
inicjatywa
projection/forecast
inizia ad imparare
prognoza
Appeal
inizia ad imparare
atrakcyjny
Gross
inizia ad imparare
brutto
Net
inizia ad imparare
netto
Outstanding
inizia ad imparare
niesamowity
Original film score
inizia ad imparare
ścieżka dźwiękowa
Conditions
inizia ad imparare
warunki (umowy)
Undertake
inizia ad imparare
podjąć
Upbeat
inizia ad imparare
optymistyczny
Bridegroom
inizia ad imparare
pan młody
Broad
inizia ad imparare
szeroki
Disperse
inizia ad imparare
rozpraszać się
Breadth
inizia ad imparare
szerokość
Spoilt
inizia ad imparare
zepsuty/rozpieszczony
Inclined
inizia ad imparare
być skłonnym
Trade
kompromis
inizia ad imparare
off
Portion
inizia ad imparare
część
Loan shark
inizia ad imparare
pożyczka z wysokim oprocentowaniem
Pawnbroker
inizia ad imparare
lombard
Credit rating
inizia ad imparare
zdolność kredytowa
Speculate
inizia ad imparare
inwestować
Accumulate
inizia ad imparare
zwiększać ilość pieniędzy
Beggar
inizia ad imparare
żebrak
Debtor
inizia ad imparare
dłużnik
Balance
inizia ad imparare
saldo
Facility
inizia ad imparare
udogodnienie
Mortgage loan
inizia ad imparare
kredyt hipoteczny
Bank statement
inizia ad imparare
wyciąg bankowy
Grant
inizia ad imparare
dodatek
Liquidation
inizia ad imparare
likwidacja
Deposit
inizia ad imparare
depozyt
Owe
inizia ad imparare
mieć dług
Be in red
inizia ad imparare
być niewypłacalnym
Be in black
inizia ad imparare
być wypłacalnym
Equity
inizia ad imparare
udział
Warranty
inizia ad imparare
gwarancja
guarantee
inizia ad imparare
gwarancja
Fee
inizia ad imparare
opłata za coś
Indemnity
inizia ad imparare
odszkodowanie
Issue
inizia ad imparare
emitować
Issuing bonds
inizia ad imparare
emitować akcje
Default
inizia ad imparare
nie dokonać płatności
Subsidy
inizia ad imparare
subwencje
Instalment
inizia ad imparare
rata
Collateral
inizia ad imparare
zastaw
Venture capitalist
inizia ad imparare
inwestowanie w nowe przedsiębiorstwa
Go to distance
inizia ad imparare
skończyć
Lucky break
inizia ad imparare
uśmiech losu
Hedge the bets
inizia ad imparare
rozprzestrzeniać ryzyko
Networking
inizia ad imparare
umiejętność poznawania nowych ludzi
Pitch
inizia ad imparare
przekonywać
Bear market
inizia ad imparare
bessa
Bull market
inizia ad imparare
hossa
Stake
inizia ad imparare
udziały
Backer
inizia ad imparare
sponsor
Venture
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
Hone
inizia ad imparare
ulepszać
Charge
inizia ad imparare
płacić za coś
Hand in
inizia ad imparare
zatwierdzić
Submit
inizia ad imparare
zatwierdzić
Scheme
inizia ad imparare
plan
Insist
inizia ad imparare
nalegać
Look into
inizia ad imparare
badać coś
Vulnerable
inizia ad imparare
wrażliwy
Deputy
inizia ad imparare
zastępca
solicitor
inizia ad imparare
radca prawny
No avail
inizia ad imparare
bezskutecznie
Roughly
inizia ad imparare
w przybliżeniu
Quarterly research
inizia ad imparare
kwartalne badania
Lease
inizia ad imparare
leasing
Credit terms
inizia ad imparare
warunki kredytowe
Balance sheet
inizia ad imparare
bilans
Profit loss account
inizia ad imparare
rachunek zysków i strat
Liability
inizia ad imparare
pasywa
Stakeholder
inizia ad imparare
interesariusz
Chuck of shares
inizia ad imparare
obrót akcjami
Creditor
inizia ad imparare
wierzyciel
To a gree
inizia ad imparare
do pewnego stopnia
Confidentiality
inizia ad imparare
poufny
Convertible
inizia ad imparare
wymienialny
Disparate
inizia ad imparare
odmienny
Syndicate
inizia ad imparare
grupa ludzi
lead/key investor
inizia ad imparare
główny inwestor
Hold of/obtain
inizia ad imparare
znaleźć coś
Fearful
inizia ad imparare
obawiający
Recession struck
inizia ad imparare
recesja uderzyła
Win
sytuacja korzystna dla stron
inizia ad imparare
win situation
Concession
inizia ad imparare
ustępstwo
recapitulate
inizia ad imparare
podsumować
Seat on the board
inizia ad imparare
miejsce w zarządzie
Voting rights
inizia ad imparare
prawa głosu
Settle to
inizia ad imparare
decydować
Deep pocket
inizia ad imparare
dużo pieniędzy
Convert
inizia ad imparare
zmienić
Interest burden
inizia ad imparare
obciążenia odsetkowe
Breadth
inizia ad imparare
szerokość/zakres
Spoil
inizia ad imparare
zepsuć
Incline
inizia ad imparare
zmierza w jakimś kierunku
Tradable
inizia ad imparare
zbywalne
Trade off
inizia ad imparare
kompromis
Bonds market
inizia ad imparare
rynek obligacji
Significant
inizia ad imparare
znaczący
Obtain
inizia ad imparare
dostać
Poor credit rating
inizia ad imparare
słaba zdolność kredytowa
Money talks
inizia ad imparare
piniądz jest potężny
Don’t throw good money after bad
inizia ad imparare
nie marnuj piniędzy
He who pays the piper calls the tune
inizia ad imparare
kto ma pieniądze, ma też władzę
Beggars can’t be choosers
inizia ad imparare
jeżeli o coś prosimy, musimy być zadowoleni z tego, co dostajemy
Equity
inizia ad imparare
reprezentuje własność
Interest rate
inizia ad imparare
oprocentowanie
Bankruptcy
inizia ad imparare
bankructwo
Overpayment
inizia ad imparare
płacić za dużo
Go into administration
inizia ad imparare
działania przed upadłością
Fare
inizia ad imparare
opłata za przejazd
Equity capital
inizia ad imparare
kapitał rezerwowy, nie do sprzedaży
Debtor
inizia ad imparare
dłużnik
Take out a loan
inizia ad imparare
pożyczać pieniądze z banku
Go into liquidation
inizia ad imparare
zbankrutować
Debt fundraising
inizia ad imparare
pożyczać pieniądze w formie obligacji
Relocate
inizia ad imparare
zmienić lokację
Approximately
inizia ad imparare
w przybliżeniu
Keep your ear to the ground
inizia ad imparare
być świadomym, tego co się dzieje wokół
Hybrid
inizia ad imparare
hybryda
Burden
inizia ad imparare
ciążar
Beg
inizia ad imparare
prosić
Foretell
inizia ad imparare
przewidywać
Deceptive
inizia ad imparare
umyślnie wprowadzić w błąd
Thrifty
inizia ad imparare
oszczędny
Vicious circle
inizia ad imparare
błędne koło
Save up
inizia ad imparare
oszczędzać
One
maszyna do gry
inizia ad imparare
armed bandit
Rent
inizia ad imparare
czynsz
Seed capital
inizia ad imparare
początkowy kapitał
Self
samofinansowanie
inizia ad imparare
financing
Float
inizia ad imparare
pierwszy raz oferować akcje
Hit the jackpot
inizia ad imparare
niespodziewany sukces
Pay back
inizia ad imparare
spłacać
Pay off
inizia ad imparare
sytuacja kiedy ryzyko się opłaci
Get in on the ground floor
inizia ad imparare
zaczynać od początku
Blue chips
inizia ad imparare
bezpieczne inwestowanie
Public
publiczno
inizia ad imparare
private partnerships
prywatne partnerstwo
Access to
inizia ad imparare
dostęp do
Amount to
inizia ad imparare
porównywać do
Associate with
inizia ad imparare
związany z
Account for
inizia ad imparare
stanowić coś
Aware of
inizia ad imparare
być czegoś świadomym
Admiration for
inizia ad imparare
podziw
Attitude for
inizia ad imparare
uzdolnienie
Alternative to
inizia ad imparare
alternatywa dla
Bet on
inizia ad imparare
postaiwć na
Ban on
inizia ad imparare
zakaz
Bid for
inizia ad imparare
licytować
Complain about
inizia ad imparare
narzekać na coś
Contend with
inizia ad imparare
zmagać się z czymś
Consists of
inizia ad imparare
is made up of
Consist in
inizia ad imparare
is based on
Contingent on
inizia ad imparare
uzależniony od czegoś
conducive to
inizia ad imparare
sprzyjać
Contribution to
inizia ad imparare
wkład
Constraint on
inizia ad imparare
ograniczenie
Compatible with
inizia ad imparare
zgodny z
Capable of
inizia ad imparare
zdolny do
Curb on
inizia ad imparare
ograniczenie na coś
Contrast with
inizia ad imparare
kontrastować z
Comment on
inizia ad imparare
komentować
Demand for
inizia ad imparare
popyt czegoś
Damage to
inizia ad imparare
uszkodzenie
Dealings with
inizia ad imparare
kontakty
Dissatisfaction with
inizia ad imparare
nie satysfakcja
Emerge from
inizia ad imparare
wyłaniać się z
Essential to
inizia ad imparare
ważny
Except on
inizia ad imparare
spodziewać się
Effect on
inizia ad imparare
wpływa na
Filled with
inizia ad imparare
wypełniony czymś
Hint at
inizia ad imparare
podpowiedź do
Hope for
inizia ad imparare
nadzieje na coś
Invest in
inizia ad imparare
zainwestować w coś
Insist on
inizia ad imparare
nalegać na coś
Insure against
inizia ad imparare
ubezpieczenie przed
Intent on
inizia ad imparare
być zdecydowanym na coś
Involvement with
inizia ad imparare
zaangożowanie
Introduction to
inizia ad imparare
wstęp do
Looked into
inizia ad imparare
zbadać
Lead to
inizia ad imparare
prowadzić do czegoś
Learn from
inizia ad imparare
uczyć się na
Learn of
inizia ad imparare
dowiedzieć się
Lacking in
inizia ad imparare
brakować komuś czegoś
Need for
inizia ad imparare
potrzebować
Object to
inizia ad imparare
być przeciwnym
Opt for
inizia ad imparare
decydować się na coś
Pay for
inizia ad imparare
płacić za coś
Pitch to
inizia ad imparare
przekonywać
Parallel to
inizia ad imparare
równolegle
Prone to
inizia ad imparare
mieć skłonność do czegoś
Refer to
inizia ad imparare
odnosić się do
Relate to
inizia ad imparare
dotyczyć czegoś
React against
inizia ad imparare
zareagować przeciwko czemuś
Result in
inizia ad imparare
skutkować
Rely on
inizia ad imparare
polegać na
Resort to
inizia ad imparare
uciekać się do czegoś, np złego
Representative of
inizia ad imparare
przedstawiciel
Reliant on
inizia ad imparare
być zależnym
Respect for
inizia ad imparare
szacunek do
Reference to
inizia ad imparare
odniesienie do
Responsibility for
inizia ad imparare
odpowiedzialność za
Resistance to
inizia ad imparare
opór
Relationship with
inizia ad imparare
stosunek z
Remedy for
inizia ad imparare
rozwiązanie
Room for
inizia ad imparare
miejsce na coś
Settle on
inizia ad imparare
decide to
Strive for
inizia ad imparare
dążyć do
Suffer from
inizia ad imparare
cierpieć z powodu
Stem from
inizia ad imparare
wynikać z czegoś
Sympathise
inizia ad imparare
współczuć
Susceptible to
inizia ad imparare
podatny, wrażliwy na coś
Search for
inizia ad imparare
poszukiwania czegoś
Substitute for
inizia ad imparare
zmiennik
Solution to
inizia ad imparare
rozwiązanie do
Sympathy with
inizia ad imparare
solidarność
Turn down
inizia ad imparare
odrzucić
Threat to
inizia ad imparare
zagrożenie
Tax on
inizia ad imparare
podatek
Vulnerable to
inizia ad imparare
podatny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.