workbook 3A

 0    61 schede    bartosztukajski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cook dinner
inizia ad imparare
gotować obiad
study economics
inizia ad imparare
studiować ekonomię
speak German
inizia ad imparare
mówić po niemiecku
read a newspaper
inizia ad imparare
czytać gazetę
say sorry
inizia ad imparare
powiedzieć przepraszam
wear glasses
inizia ad imparare
nosić okulary
do exercise
inizia ad imparare
robić ćwiczenie / gimnastykować się
like animals
inizia ad imparare
lubić zwierzęta
want a new car
inizia ad imparare
chcieć nowy samochód
take an umbrella
inizia ad imparare
wziąć parasol
A lot of British people drink tea.
inizia ad imparare
Wielu Brytyjczyków pija herbatę.
It doesn't rain a lot in my country.
inizia ad imparare
Nie pada dużo deszczu w moim kraju.
You live in a beautiful house.
inizia ad imparare
Ty mieszkasz w pięknym domu.
The weather changes quickly in Britain.
inizia ad imparare
Pogoda zmienia się szybko w Wielkiej Brytanii.
My father doesn't cook.
inizia ad imparare
Mój ojciec nie gotuje.
My boyfriend doesn't wear glasses.
inizia ad imparare
Mój chłopak nie nosi okularów.
People don't have ID cards in Britain.
inizia ad imparare
Ludzie nie mają dowodów osobistych w Wielkiej Brytanii.
We need a new computer.
inizia ad imparare
Potrzebujemy nowego komputera.
My English friend make good coffee.
inizia ad imparare
Mój angielski przyjaciel robi dobrą kawę.
I don't do exercise.
inizia ad imparare
Nie robię ćwiczenia.
Ryan eats fast food.
inizia ad imparare
Ryan je fast food.
Ryan doesn't wear jeans.
inizia ad imparare
Ryan nie nosi dżinsół.
Ryan and Kim drink mineral water.
inizia ad imparare
Ryan i Kim piją wodę mineralną.
Kim doesn't do housework.
inizia ad imparare
Kim nie robi prac domowych.
Ryan and Kim don't play the guitar.
inizia ad imparare
Ryan i Kim nie grają na gitarze.
Kim doesn't eat fast food.
inizia ad imparare
Kim nie je fast food.
Kim wears jeans.
inizia ad imparare
Kim nosi dżinsy.
Ryan does housework.
inizia ad imparare
Ryan robi pracę domową. (sprząta)
I don't play tennis.
inizia ad imparare
Nie gram w tenisa.
They don't go to the cinema.
inizia ad imparare
Oni nie chodzą do kina.
She has two children.
inizia ad imparare
Ona ma dwoje dzieci.
Her father doesn't work in an office.
inizia ad imparare
Jej ojciec nie pracuje w biurze.
It rains a lot.
inizia ad imparare
Dużo pada.
We live in a big flat.
inizia ad imparare
Żyjemy w dużym mieszkaniu.
My girlfriend doesn't speak English.
inizia ad imparare
Moja dziewczyna nie mówi po angielsku.
My friends study at York University.
inizia ad imparare
Moi przyjaciele studiują na Uniwersytecie Nowojorskim.
You don't do your homework.
inizia ad imparare
Ty nie robisz swojej pracy domowej.
a heading
inizia ad imparare
nagłówek
Things I love about the US.
inizia ad imparare
Rzeczy, które cenię (myśląc) o Ameryce.
customer
inizia ad imparare
klient
a store
inizia ad imparare
Sklep
take it back
inizia ad imparare
zabrać to z powrotem
to solve
inizia ad imparare
rozwiązać
to complain
inizia ad imparare
składać reklamację / skarżyć się
even
inizia ad imparare
nawet
chains
inizia ad imparare
sieci (sklepowe)
as much as
inizia ad imparare
tak dużo jak
also
inizia ad imparare
również
as long as
inizia ad imparare
tak długo jak
all day
inizia ad imparare
cały dzień
the price
inizia ad imparare
cena
as expensive as
inizia ad imparare
tak drogi jak
a conversation
inizia ad imparare
Rozmowa
to believe
inizia ad imparare
wierzyć, uważać
the staff
inizia ad imparare
Pracownicy
something
inizia ad imparare
coś, czymś
to stay
inizia ad imparare
zostawać
A nice cheap place to spend a morning.
inizia ad imparare
Miłe tanie miejsce na spędzenie poranka.
Have a nice meal and make new friends.
inizia ad imparare
Zjeść niezły posiłek i poznać nowych przyjaciół.
Yes we can!
inizia ad imparare
Tak my możemy!
Shopping is so easy.
inizia ad imparare
Zakupy są tak łatwe.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.