worker part I

 0    100 schede    a2aa2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
osiągnięcie
inizia ad imparare
accomplishment
Potwierdzenie
inizia ad imparare
acknowledgment
Nabycie
inizia ad imparare
Acquisition
zakupy
inizia ad imparare
acquisitions
dopuszczalny
inizia ad imparare
admissible
niekorzystny
inizia ad imparare
adverse
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
inizia ad imparare
affidavit
zmienione
inizia ad imparare
amended
praktyka
inizia ad imparare
apprenticeship
Artykuł
inizia ad imparare
Article
montaż
inizia ad imparare
assembly
Oszacowanie, ocena
inizia ad imparare
Assessment
licencjat
inizia ad imparare
bachelor's degree
Budżet
inizia ad imparare
Budget
Telefon komórkowy
inizia ad imparare
Cellular phone
okoliczności
inizia ad imparare
circumstances
obywatelstwo
inizia ad imparare
citizenship
powłoka, siding
inizia ad imparare
cladding
zgodne
inizia ad imparare
comply
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
warunki
inizia ad imparare
conditions
postępowanie, zachowanie
inizia ad imparare
conduct
umowny
inizia ad imparare
contractual
zgoda
inizia ad imparare
consent
przekonanie
inizia ad imparare
conviction
współpracownik
inizia ad imparare
co-worker
kwalifikacje / referencje
inizia ad imparare
credentials
roszczenie
inizia ad imparare
claim
wyburzanie
inizia ad imparare
clearance
pokład (na statku), poziom
inizia ad imparare
deck
odliczanie / potrącenie / wniosek
inizia ad imparare
deduction
oznaczenie
inizia ad imparare
designation
Bezpośredni
inizia ad imparare
Direct
Cło / obowiązek
inizia ad imparare
Duty
mieszkanie
inizia ad imparare
dwelling
nadający się
inizia ad imparare
eligible
uprawnienia / kwalifikacje
inizia ad imparare
eligibility
powłoka
inizia ad imparare
envelope
zwolnienie
inizia ad imparare
exemption
koordynator procesu produkcji
inizia ad imparare
expediter
łatwość / funkcja
inizia ad imparare
facility
w szybkim tempie
inizia ad imparare
fast-paced
Opłaty
inizia ad imparare
fees
pływający dom
inizia ad imparare
floating Home
oszustwo
inizia ad imparare
fraud
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
hazard
tymczasowy
inizia ad imparare
interim
śledztwo, dochodzenie / zapytanie
inizia ad imparare
inquiry
prawoznawstwo
inizia ad imparare
jurisprudence
wydane, wyemitowane
inizia ad imparare
issued
siła robocza
inizia ad imparare
labour
teren
inizia ad imparare
Land
sprawa sądowa
inizia ad imparare
lawsuit
odpowiedzialność
inizia ad imparare
liability
utrzymanie np. komputera, bazy danych
inizia ad imparare
maintenance
Obowiązkowe
inizia ad imparare
Mandatory
łagodzenie
inizia ad imparare
mitigation
miasto, władze samorządowe
inizia ad imparare
municipality
wzajemny
inizia ad imparare
mutual
zaniedbanie
inizia ad imparare
negligence
kadydat
inizia ad imparare
nominee
notariusz
inizia ad imparare
notary public
przysięga
inizia ad imparare
oath
zajmowanie, obłożenie
inizia ad imparare
occupancy
szczególny, szczegół
inizia ad imparare
particular
wnikanie
inizia ad imparare
penetration
postrzegane
inizia ad imparare
perceived
polityka (zasady działania)
inizia ad imparare
policy
przesłanka
inizia ad imparare
prerequisite
tymczasowy
inizia ad imparare
provisional
zgodnie z
inizia ad imparare
pursuant to
kontynuować, realizować
inizia ad imparare
pursue
wzajemność
inizia ad imparare
reciprocity
odnowienie, renowacja
inizia ad imparare
renewal
uchylanie
inizia ad imparare
repeal
rewizja, korekta
inizia ad imparare
revision
uchodźcy
inizia ad imparare
refugees
Harmonogram
inizia ad imparare
Schedule
Teren, plac budowy
inizia ad imparare
Site
Personel, kadra
inizia ad imparare
Staff
buty z wkładką stalową
inizia ad imparare
Steel-toed safety boot
podwykonawca
inizia ad imparare
subcontractor
podwładny
inizia ad imparare
subordinate
podrozdział
inizia ad imparare
subsection
zasadniczo
inizia ad imparare
substantially
Dostawcy
inizia ad imparare
suppliers
poręczenie, kaucja
inizia ad imparare
surety bond
konspekt, program nauczania
inizia ad imparare
syllabus
najem, dzierżawa
inizia ad imparare
tenancy
dowód
inizia ad imparare
Testament
kupiectwo, handlowcy
inizia ad imparare
tradespeople
cecha
inizia ad imparare
trait
Studia licencjackie
inizia ad imparare
undergraduate course
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
undertaking
niezamierzony
inizia ad imparare
unintended
para wodna
inizia ad imparare
vapour
zmieniać się, różnić się
inizia ad imparare
vary
Płaca
inizia ad imparare
Wage
Zrzeczenie się
inizia ad imparare
Waiver
gwarancja
inizia ad imparare
warranty

Devi essere accedere per pubblicare un commento.