wto glosariusz

 0    25 schede    anglofil
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
national treatment
inizia ad imparare
traktowanie narodowe
schedules of concessions
inizia ad imparare
listy koncesyjne
negotiation round
inizia ad imparare
runda negocjacyjna
Ministerial Conference
inizia ad imparare
konferencja ministerialna
Article 133 Committee
inizia ad imparare
Komitet artykułu 133
multilateral negotiations
inizia ad imparare
rokowania wielostronne
Urugway Round
inizia ad imparare
runda Urugwajska
principle of national treatment/ zasada GATT/WTO
inizia ad imparare
zasada traktowania narodowego
principle of most favoured nation basis/ zasada GATT/WTO
inizia ad imparare
klauzula najwyższego uprzywilejowania (KNU)
principle of transparency/ GATT/WTO
inizia ad imparare
zasada przejrzystości praktyk administracyjnych
beggar your neighbour policy
inizia ad imparare
“zubożanie sąsiada”
rule of reason
inizia ad imparare
reguła rozsądku
positive comity
inizia ad imparare
pozytywna wzajemna kurtuazja, lojalność
hardcore cartels
inizia ad imparare
twarde kartele
preferential tariff
inizia ad imparare
preferencje celne
generalised system of preferences
inizia ad imparare
ujednolicone preferencje celne
tariff peaks
inizia ad imparare
kominy taryfowe/ stawki celne mocno przewyższające stawki stosowane w danym kraju
waiver
inizia ad imparare
zwolnienie
preferential trade agreement
inizia ad imparare
preferencyjne porozumienie handlowe
special and differential treatment
inizia ad imparare
specjalny system preferencji/
hight tariffs
inizia ad imparare
wysokie stawki celne, stawki celne wyższe od średniej
tariff escalation
inizia ad imparare
eskalacja celna- stosowanie coraz wyższych stawek na produktu o wyższym stopniu przetworzenia
GATT
inizia ad imparare
Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu
a request for granting certain waivers
inizia ad imparare
wniosek o przyznanie niektórych zwolnień
grant a waiver
inizia ad imparare
zwolnić z obowiązku

Devi essere accedere per pubblicare un commento.