Wycieczka studenta

 0    36 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I stayed the first night at a hotel.
inizia ad imparare
Byłam pierwszą noc w hotelu.
In the morning I bought a map
inizia ad imparare
Rano kupiłem mapę
I went to see the university
inizia ad imparare
Poszedłem zobaczyć uniwersytet
I rented a room in a house
inizia ad imparare
Wynająłem pokój w domu
I walked through the city
inizia ad imparare
Szedłem przez miasto
I spoke a little Italian
inizia ad imparare
Rozmawiałem trochę po włosku
I arrived in Rome
inizia ad imparare
Przybyłem do Rzymu
I couldn't understand people
inizia ad imparare
Nie mogłem zrozumieć ludzi
I spoke English or Polish with other Erasmus students
inizia ad imparare
Rozmawiałem w języku polskim lub angielskim z innymi studentami Erasmusa
They helped me a lot
inizia ad imparare
Pomogli mi dużo
After three months I could speak quite well
inizia ad imparare
Po trzech miesiącach mogę mówić całkiem dobrze
I found a job in an Irish pub
inizia ad imparare
Znalazłem pracę w irlandzkim pubie
I worked three evening a week
inizia ad imparare
Pracowałam trzy wieczory w tygodniu
I learnt a lot about Italy and Italians
inizia ad imparare
Nauczyłem się wiele o Włoszech i o Włochach
I lived a different life in a fantastic city.
inizia ad imparare
Żyłem innym życiem w fantastycznym mieście.
I learnt to understand another culture
inizia ad imparare
Nauczyłem się rozumieć innej kultury
Italian boy broke my heart
inizia ad imparare
Włoski chłopak złamał mi serce
Now I feel European not Polish
inizia ad imparare
Teraz czuję się Europejczykiem nie Polakiem
Erasmus changed my live
inizia ad imparare
Erasmus zmienił moje życie
I can't start the day without coffee.
inizia ad imparare
Nie mogę rozpocząć dzień bez kawy.
Italian food is the best
inizia ad imparare
Włoskie jedzenie jest najlepsze
But don't ask for ketchup
inizia ad imparare
Ale nie pytaj o ketchup
Number one topic of conversation in bars is politics and football
inizia ad imparare
Numer jeden tematem rozmów w barach jest polityka i piłka nożna
I use my hands a lot when I speak
inizia ad imparare
Używam moje ręce, gdy sporo mówię
Small part of me stayed in Rome.
inizia ad imparare
Mała część mnie została w Rzymie.
Check
inizia ad imparare
Sprawdzać
airport
inizia ad imparare
lotnisko
arrive
inizia ad imparare
przyjechać
different customs
inizia ad imparare
różne zwyczaje
cases
inizia ad imparare
bagaże
abroad
inizia ad imparare
zagranica
Where did she rent a room?
inizia ad imparare
Gdzie ona wynajęła pokój?
Did she speak Italian?
inizia ad imparare
Czy mówiła po włosku?
What was her problem in Rome?
inizia ad imparare
Jaki był jej problem w Rzymie?
What Italian food did she like?
inizia ad imparare
Jakie włoskie jedzenie lubiła?
How did Erasmus change Joanna?
inizia ad imparare
Jak Erasmus zmienił Joannę?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.