Wypadek na drodze

 0    33 schede    falkon6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wózek
Po chwili Mark zauważył kilka metrów dalej wózek spacerowy. Byliśmy przekonani, że zabiliśmy dziecko.
inizia ad imparare
pushchair
After a while Mark noticed a pushchair in a distance of a few metres and we were convinced that we had killed a baby.
wybrzeże
W ubiegły piątek jechaliśmy z przyjaciółmi nad morze.
inizia ad imparare
seaside
Last Friday I was going to the seaside with my friends.
poślizg
Podałem mu puszkę, ale niestety wypadła mu z dłoni. Wpadliśmy w poślizg.
inizia ad imparare
skid
I gave him the can but unfortunately it suddenly dropped out of his hand and we skidded.
metr
Po chwili Mark zauważył kilka metrów dalej wózek spacerowy.
inizia ad imparare
metre
After a while Mark noticed a pushchair in a distance of a few metres.
ocucić, ożywić
Kiedy biegliśmy w jego kierunku, Agnes zemdlała, więc Ryan został, żeby ją ocucić.
inizia ad imparare
revive
While we were running up to it, Agnes fainted and Ryan had to stay to revive her.
podróż
Mama dziewczynki przeprosiła nas za problem i zasugerowała, żebyśmy zostali na noc i wyruszyli w drogę rano.
inizia ad imparare
journey
The girl's mother apologised to us for problems and suggested that we stayed overnight and set out on a journey in the morning.
na drodze
Okazało się, że jakaś dziewczynka zostawiła wózek na drodze i zapomniała go zabrać.
inizia ad imparare
on the road
It turned out that some girl had left pushchair on the road and had forgotten to take it back home.
przeprosiny
Proszę przyjąć moje przeprosiny.
inizia ad imparare
apology
Please accept my apologies.
sztywny
Nie wiedzieli, co się dzieje. Byliśmy sparaliżowani ze strachu przez ciemność i to, że w coś uderzyliśmy.
inizia ad imparare
stiff
They didn't know what was happening and it was so dark that we were scared to stiff, the more so because we hit something.
w ciągu nocy
inizia ad imparare
overnight
zemdleć
Kiedy biegliśmy w jego kierunku, Agnes zemdlała, więc Ryan został, żeby ją ocucić.
inizia ad imparare
faint
While we were running up to it, Agnes fainted and Ryan had to stay to revive her.
rozkrzyczany
Obydwaj krzyknęliśmy, a reszta zbudziła się z przerażeniem w oczach.
inizia ad imparare
shouting
Both of us shouted and others woke up with fear in their eyes.
ulga
Mark i ja podeszliśmy do wózka i ... ku naszej uldze, w wózku była tylko lalka.
inizia ad imparare
relief
Mark and I approached the pushchair and... to our relief it was only a pushchair with a doll.
lalka
inizia ad imparare
doll
pobliski
Poszliśmy do pobliskiego domu i opowiedzieliśmy, co się wydarzyło.
inizia ad imparare
nearby
We knocked on the door of a nearby house and told what had happened.
pukać
inizia ad imparare
knock
obudzić się
Obydwaj krzyknęliśmy, a reszta zbudziła się z przerażeniem w oczach.
inizia ad imparare
to wake up
Both of us shouted and others woke up with fear in their eyes.
szukać
Wyszliśmy z samochodu i szukaliśmy osoby lub zwierzęcia, które mogliśmy uderzyć.
inizia ad imparare
seek
We got out of the car and was trying to seek for a person or an animal we had hit.
zapomniany
Okazało się, że jakaś dziewczynka zostawiła wózek na drodze i zapomniała go zabrać.
inizia ad imparare
forgotten
It turned out that some girl had left it on the rode and had forgotten to take it back home.
odległość
inizia ad imparare
distance
ciemny
Było już ciemno. Dwoje moich przyjaciół, Agnes i Ryan, już spało.
inizia ad imparare
dark
It was already dark and some of my friends, Agnes and Ryan, had already fallen asleep.
kamień
Kazałem jej się uspokoić i powiedziałem, że to mogła być gałąź lub kamień, ale nie uwierzyła mi, bo była w szoku.
inizia ad imparare
a stone
I told her to calm down and said that it might have been the piece of a tree or a stone but she was shocked and didn't want to believe me.
uśpiony
inizia ad imparare
asleep
szczęśliwy
Jestem szczęśliwy ponieważ wkrótce żenię się.
inizia ad imparare
fortunate
I feel happy because I'm getting married soon.
przekonać
Ona przekonała nas żebyśmy weszli na nowe rynki.
inizia ad imparare
convince
She convinced us to come on new markets.
podejście
Mark i ja podeszliśmy do wózka i... ku naszej uldze, w wózku była tylko lalka.
inizia ad imparare
approach
Mark and I approached the pushchair and... to our relief it was only a pushchair with a doll.
drzewo
Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo.
inizia ad imparare
tree
Every man should plant a tree.
zwierzęcy
Wyszliśmy z samochodu i szukaliśmy osoby lub zwierzęcia, które mogliśmy uderzyć.
inizia ad imparare
animal
We got out of the car and was trying to seek for a person or an animal we had hit.
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
inizia ad imparare
suggest
I suggest we study for the final exam.
strach
Obydwaj krzyknęliśmy, a reszta zbudziła się z przerażeniem w oczach.
inizia ad imparare
fear
Both of us shouted and others woke up with fear in their eyes.
nagle, nieoczekiwanie
Podałem mu puszkę, ale niestety wypadła mu z dłoni.
inizia ad imparare
suddenly
I gave him the can but unfortunately it suddenly dropped out of his hand and we skidded.
dostrzec, zauważyć
Po chwili Mark zauważył kilka metrów dalej wózek spacerowy.
inizia ad imparare
notice
After a while Mark noticed a pushchair in a distance of a few metres and we were convinced that we had killed a baby.
uderzać
Został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem.
inizia ad imparare
hit
He was struck on the head with a heavy object.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.