Zadanie 2 Ustna

 0    36 schede    wbrodzinski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Zdjęcie przedstawia
inizia ad imparare
The photo shows...
Na zdjęciu widzę
inizia ad imparare
In the photo I can see...
Na zdjęciu jest/są
inizia ad imparare
There is/There... in this picture
Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
inizia ad imparare
On the right / left side of the picture is / are...
Po lewym/prawym rogu...
inizia ad imparare
In the left/right hand corner...
Na pierwszym planie
inizia ad imparare
In the foreground
W tle
inizia ad imparare
In the background
W górnej/dolnej części zdjęcia jest/są...
inizia ad imparare
In the top / bottom of the picture is / are...
Ludzie na zdjęciu są
inizia ad imparare
People in the photo are
Ludzie na zdjęciu wydają sie (zadowoleni/smutni)
inizia ad imparare
The people in the picture seem to (happy / sad)
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie są... ponieważ... / Ludzie na zdjęciu na pewno
inizia ad imparare
People in the photo are probably ... because ... / People in the picture for sure
Jest też możliwe że...
inizia ad imparare
It is also possible that...
Wygląda na to że...
inizia ad imparare
It seems that...
Lubię ponieważ
inizia ad imparare
I like because
(Żeglarstwo) jest świetne, ponieważ
inizia ad imparare
(Sailing) is great because
Nie lubię/Nie cierpię ... ponieważ...
inizia ad imparare
I do not like / hate ... because...
Wolę jazdę na rowerze od biegania.
inizia ad imparare
I prefer to ride a bicycle from running.
Chciałbym (coś zrobić)
inizia ad imparare
I would like to (do something)
Zamierzam
inizia ad imparare
I'm going to
W przyszłości zamierzam
inizia ad imparare
In the future, I hope to
Myślę, że
inizia ad imparare
I think
Moim zdaniem... ponieważ
inizia ad imparare
In my opinion ... because
Wydaje mi się, że...
inizia ad imparare
It seems to me that...
Z jednej strony/z drugiej strony
inizia ad imparare
On one side / the other side
Biorąc wszystko pod uwagę...
inizia ad imparare
All in all,...
Zdarzyło się (minionego lata)
inizia ad imparare
It happened (last summer)
To było dwa lata temu
inizia ad imparare
That was two years ago
Podczas gdy podrózowałam
inizia ad imparare
While I was traveling
Najpierw/Na początku
inizia ad imparare
First / At the beginning...
Potem/Póżniej...
inizia ad imparare
Then / Afterwards...
W międzyczasie
inizia ad imparare
In the meantime,
Najlepsze/ najgorsze w tym było to, że...
inizia ad imparare
The best / worst part was that...
Było wspaniale/okropnie
inizia ad imparare
It was great / awful
To był przyjemny/ męczący dzień
inizia ad imparare
It was a pleasant / tiring day
Na szczęście/Na nieszczęście
inizia ad imparare
Fortunately / Unfortunately
Skończyło się na tym,że... (zrobiłyśmy coś)
inizia ad imparare
We ended up... (doing sth)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.