zaimki dzierżawcze

 0    20 schede    darek3d3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Ja Chcę zmienić moją pracę
inizia ad imparare
I want to change my job.
Jak sobie pościelesz twoje łóżko, tak się wyśpisz się w nim.
inizia ad imparare
As you make your bed, so you must lie in it.
Mark twierdzi, że ta książka jest jego
inizia ad imparare
Mark claims this book to be his
Peter wyczyścił swoje zęby i poszedł spać
inizia ad imparare
Peter cleaned his teeth and went to bed
Ona jest gruba. Jej figura jest okropna.
inizia ad imparare
She is so fat. Her figure is awful.
Nie sądzę, że ten parasol jest mój
inizia ad imparare
I don't think this umbrella is mine
Dwa kraje wymieniły się ostatnio swoimi ambasadorami
inizia ad imparare
The two countries have recently exchanged their ambassadors.
Zamierzamy spędzić nasze wakacje nad morzem
inizia ad imparare
We are going to spend our holidays at the seaside.
To nie może być podpis Stelli. Jej jest zupełnie inny
inizia ad imparare
This can't be Stella's signature. Hers is quite different.
On pobił się w mózg o incedencie
inizia ad imparare
He beat his brains about the incident.
Wszystko jest na swoim miejscu. Mam nadzieje?
inizia ad imparare
Everything is in its place, I hope?
Amoldowie sprzedali swój dom w grudniu
inizia ad imparare
The Amolds sold their house in December.
Mike, nie używaj tego ręcznika, proszę. To nie jest twoje
inizia ad imparare
Mike, don't use this towel, please. It isn't yours
Oni złamali swoje zaręczyny
inizia ad imparare
They've broken their engagement.
Oni mowią że obraz jest ich
inizia ad imparare
They say that the picture is theirs.
On ma problem ze swoją klatką piersiową
inizia ad imparare
He got the trouble off his chest.
Każdy pies ma swój dzień
inizia ad imparare
Every dog has its day.
Nasz pies nie lubi swojej nowej obroży
inizia ad imparare
Our dog didn't like its new collar.
zły robotnik zawsze wini swoje narzędzia
inizia ad imparare
A bad workman always blames its tools.
Czy można powiedzieć coś takiego? Czy stwierdzenie w dzisiejszej prasie jest naprawdę twoje?
inizia ad imparare
Is it possible you've said anything like that? Is the statement in today's press really yours?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.