Zdania dwa

 0    10 schede    irenadrwal
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jestem księgową
inizia ad imparare
I am an accountant.
Pracuję w prywatnej firmie Tarizolacja
inizia ad imparare
I work for a private company Tarizolacja.
Czasami rozmawiam z szefem o polityce.
inizia ad imparare
Sometimes I talk with the boss about politics.
Kiedy wracam do domu, rozwiązuję krzyżówki.
inizia ad imparare
When I come home, I do crosswords.
Kaczyński chce otworzyć konto.
inizia ad imparare
Kaczynski wants to open an account.
Wpłacam firmowe pieniądze na konto.
inizia ad imparare
I pay company money to an account.
Kocham moje wnuki.
inizia ad imparare
I love my grandchildren.
Po pracy przeglądam fejsbuka.
inizia ad imparare
After work, I browse facebook.
Zakupy robię w Tesco.
inizia ad imparare
I do shopping at Tesco.
Liczę na siebie.
inizia ad imparare
I count on myself.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.