zdania z angielskiego

 0    14 schede    martamaterna
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Czy możesz powiedzieć mi czy jedzenie jest wliczone w cenę
inizia ad imparare
Can you tell me if the food is included
Jesteśmy miłośnikami przyrody i mamy klimatyzowane pojazdy
inizia ad imparare
We are nature lovers and we have air-conditioned vehicles
Chociaż niektórzy ludzie myślą, że to niezwykłe, ja nie znoszę obserwowania ptaków
inizia ad imparare
Although some people think it's amazing, I hate bird watching
To wszystko twoja wina
inizia ad imparare
It's all your fault
Mam dość twojego głupiego zachowywania się przez cały czas
inizia ad imparare
I'm sick of your being stupid all the time
Po prostu się uspokój albo wezwę policję
inizia ad imparare
Just calm down or I'll call the police
Czy oni są mieszkańcami pustyni
inizia ad imparare
Are they desert inhabitants
Obecnie wielbłądy zapewniają jedzenie i schronienie
inizia ad imparare
Nowedays camels provide food and shelter
Gdy zaczyna się jesień, morze jest wzburzone
inizia ad imparare
When autumn begins, the sea is rough
W czasie pory deszczowej, polujemy na owoce morza
inizia ad imparare
During the rainy season, we catch seafood
Przetrwali, ponieważ potrafili widzieć pod wodą
inizia ad imparare
They survived because they could see underwater
Właściwie on chciał obrabiwać bank i ukraść milion funtów
inizia ad imparare
Actualy, he wanted to rob a bank and steal a million pounds
Przeprowadzam wywiady z politykami i płacą mi za to
inizia ad imparare
I interview politicians and they get pay me for it
On nie kupił jeszcze nowego samochodu kempingowego
inizia ad imparare
He hasn't bought a new campervan yet

Devi essere accedere per pubblicare un commento.