Zdania z marca

 0    16 schede    leszekgniadek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Wszystkie warunki zostały spełnione
inizia ad imparare
All conditions were met.
Ścigała był trzymany w więzieniu
inizia ad imparare
Ścigała was held in prison.
Jego przypadek był opisywany przez lokalne gazety
inizia ad imparare
His case was described by local papers.
Zwierzęta są doglądane przez lokalnych mieszkańców
inizia ad imparare
Animals are tended to by local residents.
Prom został zniszczony w czasie powodzi
inizia ad imparare
The ferry was destroyed during the flood.
Więźniowie są pilnowani przez strażników
inizia ad imparare
The prisoners are watched by the guards.
Wszystkie firmowe samochody zostaną wyposażone w GPS
inizia ad imparare
All company cars will be equipped with GPS.
Więźniowie którzy dobrze się zachowują zostaną zwolnieni do domu
inizia ad imparare
Prisoners who behave well will be released
Spełniliśmy wszystkie warunki
inizia ad imparare
We met all the conditions.
Politycy trzymają Ścigałę w więzieniu
inizia ad imparare
Politicians hold Ścigała in prison.
Lokalne gazety opisały jego przypadek
inizia ad imparare
Local papers described his.
Lokalni mieszkańcy doglądają zwierząt
inizia ad imparare
Local residents tend to the animals.
Powódź zniszczyła prom przewożący ludzi z jednego brzegu na drugi
inizia ad imparare
The flood destroyed the ferry carrying people from one side to the other.
Strażnicy pilnują więźniów
inizia ad imparare
The guards watch the prisoners.
Specjalistyczna firma wyposażyła firmowe samochody w GPS
inizia ad imparare
A specialized company equipped company cars with GPS.
Terroryści zwolnili wszystkie porwane osoby
inizia ad imparare
Terrorists released all the kidnapped people.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.