Zestaw - 11 Przydatne zwroty

 0    17 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czy mogę zapłacić kartą kredytową?
inizia ad imparare
Can I pay by credit card?
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
inizia ad imparare
a coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
szczęśliwej drogi
inizia ad imparare
have a good journey
ile to kosztuje
inizia ad imparare
how much it costs
nie wierzę
inizia ad imparare
I can't believe it
do zobaczenia
inizia ad imparare
See you!
w jedną stronę czy obie
inizia ad imparare
single or return
druga czy pierwsza klasa
inizia ad imparare
second or first class
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
inizia ad imparare
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
choroba
Nikt nie wie co powoduje tę chorobę.
inizia ad imparare
illness
Nobody knows what causes this illness.
pensja
Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
inizia ad imparare
a salary
The person who eventually got the job was very happy. After all, he would receive an annual salary of £25,000.
drapacz chmur
inizia ad imparare
a skyscraper
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
inizia ad imparare
a career
He had a wonderful career in front of him.
zawód
inizia ad imparare
profession
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
inizia ad imparare
responsible
I'm responsible for the key clients.
chomik
inizia ad imparare
hamster
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
inizia ad imparare
a title
What's the title of the book?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.