Zestaw - 12 Przydatne zwroty

 0    26 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niebezpieczny
To miasto jest niebezpieczne.
inizia ad imparare
dangerous
This city is dangerous.
decydować
Nie mogła zdecydować, którą sukienkę kupić.
inizia ad imparare
to decide
She couldn't decide which dress to buy.
kiedykolwiek
Byłaś kiedyś w Warszawie?
inizia ad imparare
ever
Have you ever been to Warsaw?
elegancki
inizia ad imparare
formal
opieka zdrowotna
inizia ad imparare
healthcare
zdrowo
inizia ad imparare
healthily
nieoficjalny
inizia ad imparare
informal
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
inizia ad imparare
insurance
You'll need to take out accident insurance.
z drugiej strony
inizia ad imparare
on the other hand
być może
Być może moglibyśmy wysłać jej kwiaty?
inizia ad imparare
perhaps
Perhaps we could send her some flowers?
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
inizia ad imparare
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
porcja
inizia ad imparare
portion
zawodowy
inizia ad imparare
professional
obiecać
inizia ad imparare
promise
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
inizia ad imparare
queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
prawdziwy
inizia ad imparare
real,
skryty
inizia ad imparare
reserved
koszty utrzymania
inizia ad imparare
the cost of living
tradycyjny
inizia ad imparare
traditional
strona internetowa
Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej.
inizia ad imparare
a website
All the necessary information can be found on our website.
duży wybór
inizia ad imparare
wide variety
najgorszy
To najgorszy film, jaki (kiedykolwiek) widziałem.
inizia ad imparare
the worst
It’s the worst film I’ve ever seen.
dopóki
Nie możesz iść do domu póki nie skończysz pracy.
inizia ad imparare
until
You can't go home until you finish your work.
psychologia
inizia ad imparare
psychology
sędzia
W drugiej połowie sędzia podyktował wątpliwego karnego.
inizia ad imparare
a judge
In the second half, the referee dictated a dubious penalty.
prawnik
Wynajęliśmy bardzo dobrego prawnika, musimy wygrać tę sprawę!
inizia ad imparare
a lawyer
We've hired a very good lawyer, we've got to win this case!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.