Zestaw - 2 przymiotniki opis ludzi

 0    23 schede    maciejmalek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przymiotniki
inizia ad imparare
adjectives
duży
To miasto jest takie duże.
inizia ad imparare
big
This city is so big.
tani
Zegarek był bardzo tani. Kosztował zaledwie kilka dolarów.
inizia ad imparare
cheap
The watch was very cheap and cost only a few dollars.
ciemny
Dlaczego jest tu tak ciemno?
inizia ad imparare
dark
Why is it so dark here?
trudny
Ta nowa gra jest dla mnie zbyt trudna.
inizia ad imparare
difficult
This new game is too difficult for me.
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
inizia ad imparare
dirty
The toilet is very dirty.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
inizia ad imparare
easy
It’s easy to install this software.
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
inizia ad imparare
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
drogi
Nie kupiłam samochodu, gdyż był zbyt drogi.
inizia ad imparare
expensive
I didn't buy the car because it was too expensive.
daleko
Mieszkam daleko stąd.
inizia ad imparare
far
I live far away from here.
przystojny
inizia ad imparare
good looking
wysoki
Wysokie budynki zasłaniają niebo.
inizia ad imparare
high
High buildings obscure the sky.
niski
Mój poziom energii jest bardzo niski.
inizia ad imparare
low
My energy level is really low.
biedny
inizia ad imparare
poor
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
inizia ad imparare
quite
The weather is quite nice today.
poprawny
inizia ad imparare
right
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
inizia ad imparare
safe
The company offers safe working conditions.
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
inizia ad imparare
short
The short man escaped unnoticed.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
inizia ad imparare
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
chudy
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
inizia ad imparare
thin
Some models were so thin that it detracted from their outfits.
brzydki
On jest taki brzydki.
inizia ad imparare
ugly
He's so ugly.
słaby
To dziecko jest słabe.
inizia ad imparare
weak
This child is weak.
niepoprawny
inizia ad imparare
wrong

Devi essere accedere per pubblicare un commento.