[ZWROTY OD ŁUKASZA] - 22.02.2017

 0    74 schede    michalki92
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
establish something
inizia ad imparare
ustalić f
set something straight
inizia ad imparare
ustalić n
spam / flood with / bombard
inizia ad imparare
bombardować kogoś komunikatem
flood with
inizia ad imparare
zalać
I consider / I wonder / I ponder (f)
inizia ad imparare
zastanawiam się
wander
inizia ad imparare
wędrować
I assume that
inizia ad imparare
zakładam że
I presume that
inizia ad imparare
przypuszczam, że
test / check
inizia ad imparare
testować / sprawdzać
It seems to me / It appears to me
inizia ad imparare
Wydaje mi się
Do I get this right? / Do I get the meaning of that right? / Am I right thinking that?
inizia ad imparare
Czy dobrze rozumiem, że
I have few suggestions
inizia ad imparare
Mam kilka sugestii
I have some doubts
inizia ad imparare
Mam pewne wątpliwości
speak openly / speak plainly
inizia ad imparare
mów śmiało / otwarcie
be honest with me
inizia ad imparare
bądź ze mną szczery
for some time
inizia ad imparare
przez jakiś czas
for a while
inizia ad imparare
przez chwilę
exclude
inizia ad imparare
wykluczać
include
inizia ad imparare
zawierać
activate / launch / start
inizia ad imparare
włączyć, uruchomić
what I mean is
inizia ad imparare
Mam na myśli to, że / Chodzi mi o to, że
your turn
inizia ad imparare
Twoja kolej
it's your move now
inizia ad imparare
teraz twój ruch / piłka jest po Twojej stronie
I have no reservations / objections to
inizia ad imparare
Nie mam żadnych zastrzeżeń do
make a remark
inizia ad imparare
wypowiedzieć uwagę
propose / suggest
inizia ad imparare
Proponuję / sugeruję
The assumption is that
inizia ad imparare
Założenie jest takie, że
implement
inizia ad imparare
wdrożyć
pros / cons
inizia ad imparare
za i przeciw
advantages / disadvantages
inizia ad imparare
zalety i wady
I think it is worth doing
inizia ad imparare
Myślę, że warto to robić
I think that it is worth my while
inizia ad imparare
Myślę, że to jest warte mojego czasu (warto to zrobić)
It is beneficial / The benefit of doing this is...
inizia ad imparare
Jest to korzystne / Zaletą tego rozwiązania jest to...
This is my proposal / proposition / offer
inizia ad imparare
To jest moja propozycja / oferta
If I were you I would do it in this way
inizia ad imparare
Gdybym był tobą zrobiłbym to w ten sposób
If I were in your shoes I would do it this way
inizia ad imparare
Gdybym był na twoim miejscu zrobiłbym to w ten sposób
If I were in your position I would
inizia ad imparare
Gdybym był na Twojej pozycji zrobiłbym
assuming that
inizia ad imparare
przy założeniu, że
translate to
inizia ad imparare
przełożyć się na
I will be more than happy to look at this
inizia ad imparare
bardzo chętnie na to spojrzę
I will be glad to look at this
inizia ad imparare
chciałbym na to spojrzeć
It will be my pleasure to look at this...
inizia ad imparare
Z przyjemnością na to spojrzę
I would like to respond to that
inizia ad imparare
Chciałbym się do tego odnieść
given the fact that / because of
inizia ad imparare
ze względu na fakt, że / z racji tego, że
good job / well done / props
inizia ad imparare
Dobra robota
I think it is worth spliting / dividing / sharing
inizia ad imparare
Myślę, że warto to podzielić
nonetheless / nevertheless
inizia ad imparare
niemniej jednak
useful / helpful / handy
inizia ad imparare
użyteczny / pomocny
crucial / essential / important / pivotal / fundamental
inizia ad imparare
istotne
in relation to / regarding
inizia ad imparare
w związku z
it has to be put forward in detail
inizia ad imparare
to musi być przedstawione w szczegółach / to wymaga doprecyzowania
it needs clarification
inizia ad imparare
trzeba to wyjaśnić
What solutions come to your mind?
inizia ad imparare
Jakie rozwiązania przychodzą do głowy?
what solutions do you see here
inizia ad imparare
Jakie rozwiązania tutaj widzisz?
please elaborate
inizia ad imparare
prosze rozwin ten watek/wypowiedz sie serzej na ten temat
focus on
inizia ad imparare
skupić się na
assume other point of view
inizia ad imparare
przyjac inny punkt widzenia
where does it come from
inizia ad imparare
Skąd się to bierze (nf)
where does it stem from
inizia ad imparare
z czego to wynika (f)
It stems from the fact that...
inizia ad imparare
Wynika to z faktu, że...
I was not clear enough
inizia ad imparare
niezbyt wyraznie to okreslilem
let me clarify / explain
inizia ad imparare
pozwól mi wyjaśnić
I guess so / I suppose so
inizia ad imparare
Tak przypuszczam
In my opinion
inizia ad imparare
Moim zdaniem
My opinion is that
inizia ad imparare
Moja opinia jest taka, że
From my point of view
inizia ad imparare
Z mojego punktu widzenia
From my perspective
inizia ad imparare
Z mojego punktu widzenia
It is my believe that...
inizia ad imparare
Jestem przekonany, że
As for me
inizia ad imparare
Jak dla mnie / Jeśli chodzi o mnie
believe / suppose / assume
inizia ad imparare
wierzę / zakładam / przypuszczam
I am certain / I am uncertain
inizia ad imparare
Jestem pewny / Jestem niepewny
can’t recommend highly enough
inizia ad imparare
Nie mogę tego jeszcze bardziej polecić
yes, sure
inizia ad imparare
Tak, oczywiście / Tak, chętnie
guess what
inizia ad imparare
wiecie co

Devi essere accedere per pubblicare un commento.