300 most important Slovak adjectives 101 - 125

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
fat
Don't eat so much or you'll get fat.
inizia ad imparare
tučný
Nejedz toľko, lebo budeš tučný.
angry
I'm sorry, please don't be angry with me.
inizia ad imparare
nahnevaný
Prepáč, prosím, nebuď na mňa nahnevaný.
hungry
I'm hungry. Let's have some pizza!
inizia ad imparare
hladný
Som hladný. Poďme na pizzu!
cute
Your puppy is so cute!
inizia ad imparare
rozkošný
Tvoje šteniatko je také rozkošné!
huge
The Eiffel Tower is huge!
inizia ad imparare
obrovský
Eiffelova veža je obrovská.
blind
Blind people rely on other senses.
inizia ad imparare
slepý
Slepí ľudia sa spoliehajú na ostatné zmysly.
warm
Could you borrow me some warm clothes?
inizia ad imparare
teplý
Môžeš mi požičať nejaké teplé oblečenie?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.