300 most important Slovak adjectives 151 - 175

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
slight
There's a slight difference between the two pictures.
inizia ad imparare
nepatrný
Medzi dvoma obrázkami je nepatrný rozdiel.
shy
Join us, don't be shy!
inizia ad imparare
hanblivý
Pridaj sa k nám, nebuď hanblivý!
cheap
I always buy cheap T-shirts.
inizia ad imparare
lacný
Vždy kupujem lacné tričká.
available
This phone is no longer available.
inizia ad imparare
dostupný
Tvoj telefón už nie je dostupný.
curious
Timmy is very curious of the world.
inizia ad imparare
zvedavý
Tomáš je veľmi zvedavý na svet.
rude
Your remark was really rude.
inizia ad imparare
hrubý
Tvoja poznámka bola naozaj hrubá.
unlikely
It's unlikely that he will succeed if he doesn't study.
inizia ad imparare
nepravdepodobný
Je nepravdepodobné že uspeje, pokiaľ sa nebude učiť.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.