300 most important Slovak adjectives 201 - 225

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
sincere
Please, accept our sincere apologies.
inizia ad imparare
úprimný
Prosíme, prijmite naše úprimné ospravedlnenie.
various
There are various options.
inizia ad imparare
rôzny
Sú rôzne možnosti.
unhappy
I've been unhappy my whole life.
inizia ad imparare
nešťastný
Som nešťastný celý svoj život.
narrow
This corridor is too narrow.
inizia ad imparare
úzky
Tá chodba je príliš úzka.
tense
Don't be so tense, chill out.
inizia ad imparare
napätý
Nebuď taký napätý, zrelaxuj sa.
faint
Her voice is getting faint.
inizia ad imparare
slabý
taktiež: mdlý
Jej hlas sa stáva slabým.
unfair
Life is unfair.
inizia ad imparare
nespravodlivý
Život je nespravodlivý.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.