300 most important Slovak adjectives 251 - 275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
prompt
Thank you for the prompt response.
inizia ad imparare
okamžitý
taktiež: pohotový
Ďakujem za okamžitú odpoveď.
mild
I prefer mild flavours.
inizia ad imparare
jemný
Dávam prednosť jemným chutiam.
obscure
His arguments are obscure to me.
inizia ad imparare
záhadný
Jeho argumenty sú pre mňa záhadné.
modest
Be modest and humble.
inizia ad imparare
skromný
Buď skromný a pokorný.
grim
Is something wrong? Why are you so grim?
inizia ad imparare
ponurý
Stalo sa niečo? Prečo si taký ponurý?
clumsy
I'm so clumsy - I've broken another glass.
inizia ad imparare
nemotorný
Som nemotorný - rozbil som ďalší pohár.
damp
That wall is damp.
inizia ad imparare
vlhký
Tá stena je vlhká.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 300 Adjectives"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.