300 najważniejszych określeń po niemiecku 101-125

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
przypadkowy
Cały czas myślę o naszym przypadkowym spotkaniu.
inizia ad imparare
zufällig
Die ganze Zeit habe ich unser zufälliges Treffen im Kopf...
ciepły
Rok 2015 był jednym z najcieplejszych w historii.
inizia ad imparare
warm
2015 war eins der wärmsten Jahre in der Geschichte.
obecny
także: aktualny/ terażniejszy
Obecna sytuacja w naszym państwie wydaje się dość niepokojąca.
inizia ad imparare
gegenwärtig
auch: derzeitig/ jetzig
Die gegenwärtige Situation in unserem Land scheint eher beunruhigend zu sein.
potężny
także: wpływowy
Stał się bogatym i potężnym człowiekiem.
inizia ad imparare
mächtig
auch: einflussreich
Er wurde eine reiche und mächtige Person.
zjednoczony
Przeprowadziłem się do Stanów Zjednoczonych.
inizia ad imparare
vereinigt
Ich bin nach den Vereinigten Staaten umgezogen.
polityczny
Obawiam się, że mamy do czynienia kryzysem politycznym.
inizia ad imparare
politisch
Ich befürchte, dass wir mit einer politischen Krise zu tun haben.
ślepy
Jej brat jest ślepy jak kret.
inizia ad imparare
blind
Ihr Bruder ist blind wie ein Maulwurf.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 najważniejszych określeń po niemiecku"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.