300 najważniejszych określeń po niemiecku 151-175

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
uprzejmy
Bądź uprzejmy i cierpliwy.
inizia ad imparare
höflich
Sei höflich und geduldig!
szary
Anna ma szare oczy.
inizia ad imparare
grau
Anna hat graue Augen.
przyjazny
Mój brat jest bardzo przyjazny i wesoły.
inizia ad imparare
freundlich
Mein Bruder ist sehr freundlich und lustig.
krwawy
także: krawawiący/ zakrwawiony
Walki były bardzo brutalne i krwawe.
inizia ad imparare
blutig
Die Kämpfe waren sehr brutal und blutig.
czyj
Czyje to rękawiczki?
inizia ad imparare
wessen
Wessen sind diese Handschuhe?
dojrzały
Marcel jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
inizia ad imparare
erwachsen
auch: reif
Marcel ist sehr erwachsen und verantwortungsvoll.
cienki
także: szczupły/ chudy
Ten nóż ma cienkie ostrze.
inizia ad imparare
dünn
Dieses Messer hat eine dünne Klinge.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 najważniejszych określeń po niemiecku"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.