300 najważniejszych określeń po niemiecku 251-275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
stromy
To wzgórze jest strome.
inizia ad imparare
steil
Dieser Hügel ist steil.
pechowy
także: nieszczęśliwy
Jestem pewna, że chodzi jedynie o pechowy zbieg okoliczności.
inizia ad imparare
unglücklich
Ich bin sicher, dass er nur um einen unglücklichen Zufall geht.
niezdarny
także: nieporadny/ niezręczny
Jestem taki niezdarny! Zbiłem kolejną szklankę.
inizia ad imparare
ungeschickt
auch: tollpatschig
Ich bin so ungeschickt! Ich habe noch ein Glas zerbrochen.
skrajny
Ten film wzbudza skrajne emocje.
inizia ad imparare
extrem
Dieser Film weckt extreme Gefühle.
popularny
Kuchnia polska jest dość popularna w Niemczech.
inizia ad imparare
populär
Polnische Küche ist ziemlich populär in Deutschland.
obowiązkowy
Które przedmioty są obowiązkowe?
inizia ad imparare
obligatorisch
Welche Fächer sind obligatorisch?
energiczny
Kiedy byłem młody, byłem znacznie bardziej energiczny.
inizia ad imparare
energisch
Als ich jung war, war ich erheblich energischer.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 najważniejszych określeń po niemiecku"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.