300 najważniejszych określeń po niemiecku 76-100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
zadowolony
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że znowu się zobaczymy.
inizia ad imparare
zufrieden
Wir sind sehr zufrieden, dass wir euch wieder sehen.
chory
Jestem chora i nie chcę wychodzić dziś wieczorem.
inizia ad imparare
krank
Ich bin krank und will heute Abend nicht ausgehen.
mądry
także: rozsądny
Moim zdaniem Tobias podjął bardzo mądrą decyzję.
inizia ad imparare
klug
Meiner Meinung nach hat Tobias eine sehr kluge Entscheidung getroffen.
pusty
Dlaczego wasza lodówka jest zawsze pusta?
inizia ad imparare
leer
Warum ist euer Kuhlschrank immer leer?
publiczny
Wszyscy mieszkańcy miasta powinni dbać o własność publiczną.
inizia ad imparare
öffentlich
Alle Stadtbewohner sollen sich um das öffentliche Eigentum kümmern.
godny
także: warty
Myślę, że jego propozycja jest godna przemyślenia.
inizia ad imparare
wert
auch: würdig
Ich finde seinen Vorschlag wert, berücksichtigt zu werden.
świeży
Powietrze jest tu naprawdę świeże.
inizia ad imparare
frisch
Die Luft ist hier wirklich frisch.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"300 najważniejszych określeń po niemiecku"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.