300 nejdůležitějších přídavných jmen 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kulatý
Kola jsou kulaté.
inizia ad imparare
round
Wheels are round.
jediný
Jsem jediný, který přežil nehodu.
inizia ad imparare
sole
I'm the sole survivor of the accident.
extrémní
Je ve stavu extrémního odhodlání.
inizia ad imparare
extreme
He's in the state of extreme determination.
syrový
Už jsi někdy jedl syrové maso?
inizia ad imparare
raw
Have you ever eaten raw meat?
slepý
Slepí lidé se spoléhají na ostatní smysly.
inizia ad imparare
blind
Blind people rely on other senses.
sladký
Čokoláda je obvykle sladká.
inizia ad imparare
sweet
Chocolate is usually sweet.
smutný
Nesnáším smutné filmy.
inizia ad imparare
sad
I hate sad films.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.