300 nejdůležitějších přídavných jmen 251 - 300

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nešťastný
Byla to nešťastná náhoda.
inizia ad imparare
unlucky
That was an unlucky coincidence.
příčetný
Cvičení mě udržuje příčetným.
inizia ad imparare
sane
Working out keeps me sane.
drzý
Nenávidím drzé lidi.
inizia ad imparare
cheeky
I hate cheeky people.
různý
Jsou různé možnosti.
inizia ad imparare
various
There are various options.
každý
Každé dítě potřebuje kamaráda.
inizia ad imparare
every
Every child needs a friend.
laskavý
Při hovoru se staršími lidmi bys měl být laskavý.
inizia ad imparare
kind
You should be kind when talking to older people.
bouřlivý
Majk se stále vzpamatovává z bouřlivého vztahu.
inizia ad imparare
stormy
Mike is still recovering after a stormy relationship.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.