300 nejdůležitějších přídavných jmen 51 - 100

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
úhlavní
Náš vedoucí kapitán se vždy postaví na naší stranu.
inizia ad imparare
chief
Our chief captain will always be on our side.
rozlehlý
Tvůj ranč je takový rozlehlý!
inizia ad imparare
vast
Your ranch is vast!
drahý
Jsi můj nejdražší přítel.
inizia ad imparare
dear
You are my dearest friend.
světlý
Můj pokoj je velmi světlý.
inizia ad imparare
bright
My room is very bright.
hnědý
Viděl jsi někdy hnědého holuba?
inizia ad imparare
brown
Have you ever seen a brown pigeon?
zvláštní
Slyšel jsi ten zvláštní zvuk?
inizia ad imparare
strange
Do you hear that strange sound?
levný
Vždy kupuji levná trička.
inizia ad imparare
cheap
I always buy cheap T-shirts.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.