300 nejdůležitějších přídavných jmen 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
mít hlad
Mám hlad. Pojďme na pizzu!
inizia ad imparare
hungry
I'm hungry. Let's have some pizza!
úhledný
Marius je velmi úhledný - jeho košile jsou vždy vyžehlené.
inizia ad imparare
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
nudný
Nenávidím školu, je nudná!
inizia ad imparare
boring
I hate school, it's boring!
ležérní
Často nosím ležérní šaty.
inizia ad imparare
casual
I often wear casual clothes.
Boží
Měli bychom poslouchat Boží zákon.
inizia ad imparare
divine
We should obey the divine law.
klidný
Buď klidný, mám to pod kontrolou.
inizia ad imparare
calm
Stay calm, I got this.
odvážný
Není vždy jednoduché být odvážným.
inizia ad imparare
brave
It's not always easy to be brave.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglická slova: 300 nejdůležitějších přídavných jmen"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.