angol s 181

 0    143 schede    miszko333_anglik2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
niedbały
inizia ad imparare
careless
oszczędny
inizia ad imparare
economical
gospodarka
inizia ad imparare
economy
efekt
inizia ad imparare
effect
skuteczny
inizia ad imparare
effective
badać
inizia ad imparare
to examine
drogi
inizia ad imparare
expensive
wybuchać
inizia ad imparare
to explode
głupiec
inizia ad imparare
fool
głupi
inizia ad imparare
foolish
wystarczyć
inizia ad imparare
go around
zadzwonić (o budziku) / wybuchnąć (o bombie)
inizia ad imparare
go off
przejrzeć
inizia ad imparare
go over
opiekować się
inizia ad imparare
look after
szukać
inizia ad imparare
to look for`
przejrzeć
inizia ad imparare
look through
sprawdzić
inizia ad imparare
to look up
trucizna
inizia ad imparare
poison
trujący
inizia ad imparare
poisonous
dzwonić
inizia ad imparare
ring
sól
inizia ad imparare
salt
słony
inizia ad imparare
salty
zepsuć się
inizia ad imparare
spoil
oszałamiająca sceneria
inizia ad imparare
stunning scenery
ostrzec kogoś przed
inizia ad imparare
warn sb about
schronisko młodzieżowe
inizia ad imparare
youth hostel
opuszczony
inizia ad imparare
abandoned
opiekun
inizia ad imparare
attendant
jest wysoki popyt na
inizia ad imparare
be in high demand
mieć ograniczone możliwości finansowe
inizia ad imparare
be on a tight budget
pełne wyżywienie
inizia ad imparare
a full board
finansowanie
inizia ad imparare
funding
zaniedbany
inizia ad imparare
neglected
prowincja
inizia ad imparare
a province
robić karierę w
inizia ad imparare
pursue a career in
dający satysfakcję
inizia ad imparare
rewarding
znaleźć czas
inizia ad imparare
spare the time
ćwiczyć regularnie
inizia ad imparare
exercise regularly
ćwiczyć umysł
inizia ad imparare
exercise your mind
przespać się
inizia ad imparare
get sleep
dokonywać etycznych wyborów
inizia ad imparare
make ethical choices
radzić sobie ze stresem
inizia ad imparare
manage stress
spokój ducha
inizia ad imparare
peace of mind
uprawiać medytację
inizia ad imparare
practise meditation
rozwiązywać krzyżówkę
inizia ad imparare
solve a crossword
spędzać czas w słońcu
inizia ad imparare
spend time in the sunshine
boleć
inizia ad imparare
to ache
trądzik
inizia ad imparare
acne
wbrew zasadom
inizia ad imparare
against the rules
bakterie
inizia ad imparare
bacteria
lepiej na czymś wyjść
inizia ad imparare
be better of
być zobowiązanym do
inizia ad imparare
be obliged to do sth
rozmyte widzenie
inizia ad imparare
blurred vision
pożyczać
inizia ad imparare
to borrow
powodować
inizia ad imparare
cause
ograniczona przestrzeń
inizia ad imparare
confined space
rozmowa
inizia ad imparare
conversation
radzić sobie z/bez
inizia ad imparare
cope with/without
bezpośrednio
inizia ad imparare
directly
rozróżnić
inizia ad imparare
distinguish between
przewód słuchowy zewnętrzny
inizia ad imparare
ear canal
rozrywka
inizia ad imparare
entertainment
wydłużony czas
inizia ad imparare
extended time
przemęczenie wzroku
inizia ad imparare
eye strain
liczyć się z konsekwencjami
inizia ad imparare
face the consequences
zakazany
inizia ad imparare
forbidden
utrata słuchu
inizia ad imparare
hearing loss
prowadzić do
inizia ad imparare
lead to
niska głośność
inizia ad imparare
low volume
współczesny cud
inizia ad imparare
modern marvel
ruch
inizia ad imparare
motion
okropny
inizia ad imparare
nasty
optyk
inizia ad imparare
optician
ból
inizia ad imparare
a pain
zapobiec
inizia ad imparare
prevent
wysypka
inizia ad imparare
rash
wielokrotny
inizia ad imparare
repeated
ograniczenie
inizia ad imparare
restriction
rezultat
inizia ad imparare
result
zachodzić
inizia ad imparare
set
zapalenie mięśnia barkowego
inizia ad imparare
shoulder strain
krzyczeć na
inizia ad imparare
shout at
infekcja skórna
inizia ad imparare
skin infection
gapić się na
inizia ad imparare
stare at
napięcie
inizia ad imparare
strain
opuchlizna
inizia ad imparare
swelling
symptom
inizia ad imparare
symptom
robić częste przerwy
inizia ad imparare
take frequent breaks
zapalenie kciuka
inizia ad imparare
thumb arthritis
narzędzie
inizia ad imparare
tool
głośność
inizia ad imparare
volume
rozgrzać się
inizia ad imparare
warm up
ostrzec
inizia ad imparare
warn
umiejętność
inizia ad imparare
ability
kwaśny
inizia ad imparare
acid
pozwolić
inizia ad imparare
allow
antybakteryjny
inizia ad imparare
Antibacterial
antyperspirant
inizia ad imparare
anti-perspirant
aptekarz
inizia ad imparare
apothecary
nieświeży oddech
inizia ad imparare
bad breath
soda oczyszczona
inizia ad imparare
baking soda
bandaż
inizia ad imparare
bandage
naczynie krwionośne
inizia ad imparare
blood vessel
żuć
inizia ad imparare
to chew
zwężony
inizia ad imparare
constricted
przykryć coś czymś
inizia ad imparare
cover sth with
wyleczyć
inizia ad imparare
cure
przeczuwać
inizia ad imparare
feel sth coming on
pokonać chorobę
inizia ad imparare
fight an illness
grypa
inizia ad imparare
flu
czosnek
inizia ad imparare
garlic
zarazek
inizia ad imparare
germ
przeziębić się
inizia ad imparare
get a cold
złapać grypę
inizia ad imparare
get a flu
pozbyć się
inizia ad imparare
get rid of
nabawić się oparzeń słonecznych
inizia ad imparare
get a sunburn
być obiektem docinek
inizia ad imparare
get teased
imbir
inizia ad imparare
ginger
otarcie
inizia ad imparare
graze
mocno kaszleć
inizia ad imparare
have a bad cough
cierpieć na ból głowy
inizia ad imparare
have a headache
mieć niewielkie skaleczenie
inizia ad imparare
have a minor cut
mieć aftę
inizia ad imparare
have a mouth ulcer
cierpieć na ból gardła
inizia ad imparare
have a sore throat
cierpieć na ból brzucha
inizia ad imparare
have a stomachache
mieć swędzącą wysypkę
inizia ad imparare
have an itchy rash
mieć nieświeży oddech
inizia ad imparare
have bad breath
mieć katar sienny
inizia ad imparare
have hay fever
cierpieć na bezsenność
inizia ad imparare
have insomnia
mieć śmierdzące stopy
inizia ad imparare
have smelly feet
mieć łzawiące oczy
inizia ad imparare
have watery eyes
miód
inizia ad imparare
honey
system immunologiczny
inizia ad imparare
an immune system
niestrawność
inizia ad imparare
indigestion
czajnik
inizia ad imparare
a kettle
brak
inizia ad imparare
lack of
naturalne lekarstwo
inizia ad imparare
Natural remedy
potrzebny
inizia ad imparare
necessary
zneutralizować
inizia ad imparare
neutralise
bezzapachowy
inizia ad imparare
odour-free
pozwolenie
inizia ad imparare
permission
głaskać
inizia ad imparare
pet
możliwość
inizia ad imparare
possibility

Devi essere accedere per pubblicare un commento.